logo

Zahrada z rukou

I. - úvodní informace
Název:
Zahrada z rukou
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vizuálně obrazné vyjádření – kombinované techniky. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, ]
  • Hledání vlastního výrazu. [kombinuje je.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické názvy prstů a části ruky. Obecné termíny. [Vytvoříme si jednu vyzdobenou ruku a umístíme ji v ateliéru na skříň.]
  • [Ústní opakování osvojených výrazů, ukazujeme si části ruky a pojmenováváme je.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Ruce, tužka, barvy remakol, suché pastely.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky. Prezence.
Vysvětlení nového úkolu - česky.
Krátké opakování: Co jsme se naučili za nová slovíčka v minulé hodině?
Ústně.
Hlavní část
Samostatná práce podle pokynů učitele probíhá v českém jazyce.
Studenti si obkreslují svoje dlaně na papír, vytváří z nich např. křídla motýlů, ptáků, květiny apod. Vzniklé tvary domalujeme barvami a pastelem.
Nová slovíčka si během práce opakujeme.

Závěr
Úklid třídy, hodnocení prací. Zopakujeme si názvy prstů a všechny názvy zvířat, které jsme z rukou vytvořili.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vybarvitcolour in ikona zvuk
pták, ptácia bird, birds ikona zvuk
prstfinger ikona zvuk
palecthumb ikona zvuk
levá rukaleft hand ikona zvuk
pravá rukaright hand ikona zvuk
zahradagarden ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
ukazováčekindex finger ikona zvuk
prostředníčekmiddle finger ikona zvuk
prsteníčekring finger ikona zvuk
malíčeklittle finger ikona zvuk
nehetnail ikona zvuk
Otiskni dlaň.Imprint your palm. ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
motýlbutterfly ikona zvuk