logo

Zátiší s jablky

I. - úvodní informace
Název:
Zátiší s jablky
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se s problematikou zátiší [žák dokáže pohovořit o problematice zátiší]
  • prohlubování citu pro tonalitu a pozorovací schopnosti [žák dokáže vidět přechody světla a sínů na sledovaném výjevu]
  • kresba zátiší [žák dokáže nakreslit zátiší]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí vhodné slovní zásoby k tématu zátiší [žák dokáže pojmenovat předměty a jevy sledované v jednotlivých zátiších ]
  • procvičení jednoduchých vět, kterými popisujeme polohu předmětů [žák dokáže pomocí jednoduchých vět popsat polohu na zátiší přítomných předmětů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, skupinová práce - přiřazování anglických slov na kartičkách k obrázkům a popis zátiší
  • domácí úkol
Učební pomůcky:
jablka, papír, tužka, guma, obrázky zátiší a kartičky se slovíčky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky.
Hlavní část
Výklad k tématu a zadání úkolu probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny. Nastínění problematiky zátiší. Chrakteristické rysy zátiší jsou uváděny anglicky, napsány na tabuli a třídou nahlas opakovány. Před samotnou výtvarnou prací práce se slovní zásobou ve dvojcích.
Práce ve dvojcích: každý dostane obrázek zátiší a do něj vlepuje slovíčka.
Závěr
Žáci si vloží anglicky popsané obrázky do portfolia. Domácí úkol: žák vytvoří krátké angl. věty, které popisují polohu předmětů na zátiší, popis vloží do portfolia. K tomu potřebnou slovní zásobu dostane vytištěnou na papíře.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
centrální polohacentral position ikona zvuk
Kartičky rozhoďte na stůl.Put the cards on the table. ikona zvuk
židlea chair, chairs ikona zvuk
kompozicecomposition ikona zvuk
šerosvitchiaroscuro ikona zvuk
zátišístill-life ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
Nazdobíme stůl našimi výrobky.We are going to decorate the table with our products. ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
zátiší s ovocemstill life with fruit ikona zvuk
ovocefruit ikona zvuk
Jablko leží pod stromem.The apple is under the tree. ikona zvuk
polohaposition ikona zvuk
stůl, stolya table, tables ikona zvuk
podlahafloor ikona zvuk
květináčflower pot ikona zvuk
vázavase ikona zvuk
džbánjug ikona zvuk
jablkoapple ikona zvuk
hruškapear ikona zvuk
hroznygrapes ikona zvuk
rovnovážná polohabalanced position ikona zvuk
dolevato the left ikona zvuk
poloha bodůposition of points ikona zvuk
draperiedrapery ikona zvuk
ležetlie ikona zvuk
zprava dolevafrom the right to the le ikona zvuk
nábytekfurniture ikona zvuk
vyvážená kompozicebalanced composition ikona zvuk
pozadí obrázkupicture background ikona zvuk
záležet na pořadíthe order matters ikona zvuk