logo

Čínská kaligrafie I

I. - úvodní informace
Název:
Čínská kaligrafie I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnutí dovednosti lavírované kresby [žák dokáže použít techniku lavírované kresby]
  • prohloubení citlivosti držení ruky [žák dokáže malovat uvolněně a s citem ]
  • seznámení se s naukou o barvě [žák umí vystihnout a namíchat odstín barvy dle předlohy]
Jazykové cíle a ověření:
  • prohloubení slovní zásoby v dané tematické oblasti [žák umí v navozených situacích použít odbornou slovní zásobu]
  • opakování slovní zásoby [žák umí propojit dříve probíranou a novou slovní zásobu ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, učební hra, ukázka kaligrafických prací,
  • domácí úkol - vytvoření básně haiku ( použít min. 6 probíraných anglických slov)
Učební pomůcky:
štětce, tuš, akvarelový papír, tužka,kopie mistrů, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky, anglická slovní zásoba napsaná na tabuli před hodinou.
Hlavní část
Výklad k tématu a zadání úkolu probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, jsou ukázány na tabuli, přečteny a jednotliví žáci je nahlas opakují. Před samotnou výtvarnou prací proběhne učební hra, která pomůže procvičit novou slovní zásobu a zároveň procvičit a uvolnit ruku před kaligrafickou prací. Vzhledem k tématu písma má hra přispět k rozlišení zvukové a písemné složky slovní zásoby.
Učební hra: žák si stoupne tak, aby měl před sebou dostatek místa, štětcem ve vzduchu píše jednotlivá anglická slova, která učitel nahlas vyslovuje, uvědomuje si jejich grafickou podobu, prostorovost písma, souvislost mezi tělem, rukou a tvořeným obrazem:
- písmo
- znak
- linka
- prostor
- ruka
Závěr
Zaznamenání nové slovní zásoby do portfolia. Zadání domácího úkolu: vytvoření básně haiku s použitím minimálně 6 probíraných anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
oheňfire ikona zvuk
trpělivostpatience ikona zvuk
písmohandwriting, typeface, script, letters ikona zvuk poznamka
linieline ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
Štětec otři do hadříku.Wipe the brush with a cloth. ikona zvuk
tlakpressure ikona zvuk
necitlivýinsensitive ikona zvuk
citlivý, vnímavýsensitive ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
šířkawidth ikona zvuk
znaksign ikona zvuk
prostorspace ikona zvuk