logo

Barevná kompozice II

I. - úvodní informace
Název:
Barevná kompozice II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nauka o barvách, barvy základní, podvojné, doplňkové. [Diskuse nad vlastní tvorbou, vyjádření osobního postoje.]
  • Hledání vlastního výrazu. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tématu malba, barvy, tvary. [Pojmenujeme společně všechny barvy, které známe.]
  • Obecné výrazy, které se opakují v hodinách výtvarné výchovy. [Na závěr dvojhodiny ústně zopakujeme všechna slova k výtvarné výchově i obecné výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
temperové barvy, štětce, papíry, tabule, křídy

Popis hodiny
Úvod
Pokrač. po obědě - vrátíme se na svá místa.
Anglické výrazy, které zůstaly na tabuli si zopakujeme - ústně doplníme české výrazy.
Novou slovní zásobu promítnu na obrazovce nebo napíši na druhou polovinu tabule.
Hlavní část
Pokračujeme v práci, vyuka probíhá v českém jazyce. Studenti nyní pracují s temperovými barvami, míchají barvy a vytváří nové odstíny. Společně pro barvy hledáme správný výraz v anglickém jazyce.
Závěr
Úklid třídy, zhodnocení prací.
Krátký test na aglická slovíčka - která jsme si osvojili v minulých hodinách. (viz příloha)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vyzkoušet sitry out ikona zvuk
Podvojné barvy jsou oranžová, fialová a zelená.Secondary colours are orange, violet and green. ikona zvuk
šedágrey ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
fialováviolet ikona zvuk
hnědábrown ikona zvuk
růžovápink ikona zvuk
světle zelenálight green ikona zvuk
určitěcertainly ikona zvuk