logo

Malba tuší dle čínských mistrů

I. - úvodní informace
Název:
Malba tuší dle čínských mistrů
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se s tématem čínské malby [žák dokáže charakterizovat téma čínské malby]
  • zvládnutí techniky čínské malby [žák dokáže malovat citlivě štětcem, umí si namíchat barvy]
  • rozvoj pozorovací schopnosti [žák dokáže trpělivě a přesně pracovat]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se s novými výrazy k danému tématu [učební hra, zaznamenání slovní zásoby do portfolia]
  • obecné výrazy ve výtv.výchově [žák je schopen pojmenovat používané výtvarné pomůcky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, ukázka pomůcek, ukázka publikací o čínské malbě, učební hra
Učební pomůcky:
čínská tuš, štětce, akv.papír, tabule, publikace o čínské malbě pro ukázku děl

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky, anglická slovní zásoba napsaná na tabuli před hodinou.
Hlavní část
Výklad k tématu a zadání úkolu probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, jsou ukázány na tabuli, přečteny a třída je nahlas opakuje. Jednotlivé výtvarné pomůcky jsou ukázány, anglicky pojmenovány a třída slovní výraz nahlas opakuje.
Před samotnou výtvarnou prací se realizuje učební hra, která slouží k opakování ang. slovní zásoby a také k procvičení a uvolnění před malbou.
Učební hra: žáci si stoupnou tak, aby měli před sebou dost místa, vezmou si štětec a ve vzduchu malují symbol pro výrazy uváděné v česko-anglickém znění, anglický výraz nahlas opakují
- dokonalý kruh / kruh
- voda / vlnky
- vítr / mávání
- oheň / dřepy
- dřevo / ruce jako koruna stromu
- kov / strnulé stání
- ...
Závěr
Zaznamenání anglické slovní zásoby do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
vzájemný vztahrelationship ikona zvuk
bambusbamboo ikona zvuk
dřevowood ikona zvuk
kovmetal ikona zvuk
měkká tužkasoft pencil ikona zvuk
skvrnastain ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
akcentan accent ikona zvuk
plastická gumaplastic eraser ikona zvuk
barevné listycolourful leaves ikona zvuk
Nevylej tu tuš.Don't spill the Indian ink. ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
živelelement ikona zvuk
dokonalý kruha perfect circle ikona zvuk