logo

dekor - klovatinová rezerváž

I. - úvodní informace
Název:
dekor - klovatinová rezerváž
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout techniku práce [vizuální kontrola]
  • správně ladit barvy [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • správně pojmenovat pomůcky anglicky [reagování na anglické pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlení rechniky - všichni společně
  • pomoc jednotlivcům
Učební pomůcky:
tenký kulatý štětec, klovatina, křídy, hadřík, výkres,podložka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky
Organizační záležitosti - česky i anglicky - kdo chybí, dnešní datum
Název hodiny - česky i anglicky
Pomůcky - česky i anglicky - tenký štětec, klovatina, barevné křídy, výkres, hadřík - viz.příloha POMŮCKY 5.doc
Prohlížení prací vyrobených technikou klovatinové rezerváže - viz. příloha obrazek 11.jpg
Postup práce - rodělit výkres na čtyři stejné části, do každé části namalovat klovatinou jiný vzor, nechat uschnot, překreslit barevnými křídami, pod proudem tekoucí vody smýt klovatinu.
Při popisu pracovního postupu využití slůvek a spojení ze slovní zásoby - dekor, jiný vzor,nejdříve vyberte barvy, kombinovat barvy, nechat práci uschnout
Hlavní část
Samostatná práce
Individuální pomoc - upozornění na chyby, pomoc s technikou práce, pochválení
V průběhu hodiny jednoduché anglické pokyny česky i anglicky - vypláchnout štětec, štětec utřít do hadříku, hotovou práci podepiš
Závěr
Úklid pracovního místa - pokyny anglicky - umyjte si lavici, ukliďte si pomůcky - štětec, klovatinu, podložku,hadřík - ověření jazykového cíle
Zhodnocení práce - porovnání prací, upozornění na chyby, pochválení zdařilé práce - anglické výrazy - špatně, dobře, výborně - ověření obsahového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
podložkamat ikona zvuk
vypláchnout, vymýt štětecrinse the brush in water ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
umýtwash ikona zvuk
Ukliď pomůcky.Tidy the things. ikona zvuk
Štětec otři do hadříku.Wipe the brush with a cloth. ikona zvuk
To je dobře.It is right. ikona zvuk
To je špatně.It is wrong. ikona zvuk
výborněexcellent ikona zvuk
štětec, štětcea paintbrush, paintbrushes ikona zvuk
jinýanother ikona zvuk poznamka
barevné křídycolour chalks ikona zvuk
Hotovou práci podepiš.Sign your finished work. ikona zvuk
dekor, dekorydecoration, decorations ikona zvuk
vzor, vzorypattern, patterns ikona zvuk
klovatinagum arabic ikona zvuk
Umyjte si lavici.Wash your desks. ikona zvuk
hadříka small piece of cloth ikona zvuk