logo

Portrét spolužáka

I. - úvodní informace
Název:
Portrét spolužáka
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Detailní studie lidského obličeje [Žáci malují prsty portrét svého spolužáka, využívají znalostí o lidském těle z biologie.]
  • Proporce a poměry lidské hlavy [Na spolužákově hlavě si ověří nové poznatky o poměrech a proporcích]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vyzkoušení, jaká slovíčka s touto tématikou již žáci znají z hodin angličtiny. Upevňování nové slovní zásoby. [Hra ve skupině na téma lidské tělo.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, názorná ukázky, individuální pomoc vyučující
Učební pomůcky:
Temperové barvy, štětce, paleta, kelímek na vodu, hadr, podložka, kostra člověka, model lidské hlavy

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav anglicky i česky
Prezence Otázky : Kdo chybí? - Who is absent?
Seznámení s úkolem, motivace, pomocné otázky
Hlavní část
Práce na zadaném úkolu - vyučující žákům podá výklad o poměrech a prporcích částí lidského těla. Poté se zaměří na proporce lidské hlavy. Děti malují portrét. Zvláštností na této hodině bude malba prstem. Žáci nepoužívají štětce, ale malují přímo prsty - míchají jimi barvy a nanášejí je na výkres.
Anglická slovíčka vidí žáci na modelech z přírodopisu - na kostře a na modelu hlavy.
Závěr
Závěrečná hra - děti se postaví, vyučující vyjmenovává jednotlivě anglická slovíčka částí těla - hlava, oko, uši, ruka, prst - děti ukazují - hra se opakuje a tempo zrychluje.
Společné zhodnocení - žáci sami pohovoří o tom, co se jim podařilo, co je bavilo...
Povely k úklidu pomůcek a učebny anglicky i česky.
Rozloučení dvojjazyčně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
levá rukaleft hand ikona zvuk
pravá rukaright hand ikona zvuk
prstové barvyfinger paints ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
prstfinger ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
ústamouth ikona zvuk
pravá noharight leg ikona zvuk
levá nohaleft leg ikona zvuk
oko, očian eye, eyes ikona zvuk
Maluj prsty.Draw with your fingers. ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
Maluj jen prstem!Paint only with your finger! ikona zvuk
obličejface ikona zvuk
pět prstůfive fingers ikona zvuk
tváří v tvářface to face ikona zvuk
Modeluj prsty.Use your fingers for modelling. ikona zvuk