logo

Studie postavy

I. - úvodní informace
Název:
Studie postavy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • nakreslit postavu v základním postoji proporčně správně [konfrontace s modelem]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat části těla [reakce na anglické pokyny - oprav pravou ruku, nakresli hlavu..]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • - pozorování modelu
  • - poměřování pomocí tužky
Učební pomůcky:
tužka, rudka

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
téma hodiny česky i anglicky - postava
zápis do TK - anglicky "Kdo chybí?"
"Připrav si výkres" - česky i anglicky
"Podepiš si výkres" - česky i anglicky
Hlavní část
Popis modelu - česky i anglicky - hlava, ruka, noha, krk, vlasy, pravá, levá, trup - viz. příloha postava.jpg
Náčrt modelu tužkou upozornění česky i anglicky "Negumuj"
V průběhu práce se česky ptám a děti anglicky odpovídají - co kreslíš - ruku, nohu... ,ptám se anglicky - co je to - ukazuji na části kreslené postavy - děti anglicky odpovídají
Dokončení práce rudkou
"Hotovou práci odlož stranou" - česky i anglicky
Závěr
Zhodnocení prací - konfrontace s modelem - ověření obsahového cíle
Zopakování nových výrazů anglicky - děti podle anglických pokynů ukazují části těla - pravá a levá noha, pravá a levá ruka, hlava, krk, vlasy, trup , poté samy nazývají anglicky jednotlivé části těla - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rudkasanguine ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
truptrunk ikona zvuk
měkká tužkasoft pencil ikona zvuk
Připrav si výkres.Get some drawing paper ready. ikona zvuk
Podepiš si výkres.Sign your drawing paper. ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
Hotovou práci odlož stranou.Put the finished work aside. ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
krkneck ikona zvuk poznamka
Negumuj!Don't use the eraser! ikona zvuk
levá rukaleft hand ikona zvuk
pravá noharight leg ikona zvuk
levá nohaleft leg ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk