logo

Naše škola

I. - úvodní informace
Název:
Naše škola
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vlastní tvorba, vnímání a interpretace VOV – plošné. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, porovnává jejich uplatnění u ostatních, pojmenovává různé prvky VOV. ]
  • Malování suchým pastelem. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba, obory naší školy. [Ústní opakování během výuky. Na závěr celého tematického celku "Naše škola" test - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Výkresy, suché pastely, tužka, guma.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, vysvětlení úkolu. Nová slova si promítneme na TV obrazovce, nebo je vyučující napíše na tabuli a přečte je nahlas. Studenti slovíčka společně opakují.
Hlavní část
Povídáme si o naší škole, o předmětech, které nás baví, co je na naší škole vyjímečné apod.
Studenti mají za úkol znázornit to, co naši školu charakterizuje. Mohou si vybrat, zda budou malovat výtvarný, hudební nebo divadelní obor, nebo i jejich propojení. Dá se také takto malovat i jakýkoliv jiný předmět (např. přírodověda, dějepis, ale i matematika a další).
Malujeme suchým pastelem, učíme se barvy rozetírat a kombinovat. Povídáme si o kontrastu, barevných odstínech a kompozici. Během práce se k novým slovíčkům vracíme a několikrát si je zopakujeme ústně.
Závěr
Hotové práce zafixujeme na chodbě fixativem (nebo lakem na vlasy). Než lak zaschne, rozdám studentům krátký test ve formě doplňovačky. Práce vystavíme na chodbě školy.

(Tento obrázek nám bude trvat přibližně 2 x 2 hodiny výtvarné výchovy. Proto přikládám větší počet slov do slovní zásoby a rozdělím si je na 2 části. Během práce je možné si zopakovat také barevné odstíny, které přikládám do příloh.)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
charakteristikacharacterisation ikona zvuk
symbolysymbols ikona zvuk
maska, maskya mask, masks ikona zvuk
nápad, nápadyan idea, ideas ikona zvuk
v pravém dolním rohuin the bottom right-hand corner ikona zvuk
vyjádřit myšlenkuexpress the idea ikona zvuk
pastelpastel ikona zvuk
malovat pastelempaint with a pastel ikona zvuk
výtvarná výchovaart ikona zvuk
barevné odstínyshades of colour ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
suché pastelydry pastels ikona zvuk
charakterizovatcharacterize ikona zvuk
Pokusme se charakterizovat...Let's try to characterize... ikona zvuk
divadlotheatre ikona zvuk
plastická gumaplastic eraser ikona zvuk
Zkus tento pojem vyjádřit obrázkem.Try to express this concept with a picture. ikona zvuk
představaidea ikona zvuk
školaschool ikona zvuk
střední školasecondary school ikona zvuk
atributyattributes ikona zvuk poznamka