logo

Mušle a ulity I

I. - úvodní informace
Název:
Mušle a ulity I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše, stavba tvaru, struktura, detail. Hledání vlastního výrazu. [Vědomě využívá a interpretuje smyslové zážitky a podměty např. hmat, a vybírá vhodné VOV k jejich vyjádření.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - moře, příroda, slovesa k tématu. [Ústní opakování během výuky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy ( mušle, škeble a ulity).
Učební pomůcky:
Přírodniny (mušle, škeble, ulity, lastury, hvězdice..., uhel, rudka, pastelky, voskovky,....papír, ukázky na TV.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, zadání úkolu, příprava na práci. Nová slova si promítneme na TV ve formátu jpg.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce, během práce si opakujeme nová slova. Podle přírodnin zapůjčených z kabinetu biologie studenti kreslí jednotlivé tvary mušlí, hvězdic a ulit a vytváří si vlastní kompozici mořského dna. Anglicky nazýváme přírodniny, se kterými pracujeme.
Závěr
Přestávka - odchod na oběd. Po přestávce budeme pokračovat, doplníme si slovní zásobu a dokončíme výkresy domalováním vody pastely.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
šneksnail ikona zvuk
hvězdicestarfish ikona zvuk
rudkasanguine ikona zvuk
rostlinný ornamenta plant ornament ikona zvuk
voskovka, voskovkywax crayon, wax crayons ikona zvuk poznamka
uhelcharcoal ikona zvuk
spirálovitě stočená ulitaspiral-coiled shell ikona zvuk
mušleshell, conch ikona zvuk
ulita, ulitya shell, shells ikona zvuk
zavřít očiclose your eyes ikona zvuk