logo

Postavy z kamínků - prostorová práce

I. - úvodní informace
Název:
Postavy z kamínků - prostorová práce
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout novou techniku [vizuální kontrola]
  • využít přírodniny [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat předložené věci a pomůcky [přiřazování anglických názvů k předmětům]
  • anglicky popsat hotový výrobek [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prohlížení hotového výrobku
  • popis správného postupu práce
Učební pomůcky:
kamínky,mušle,lepidlo / Gama fix pritt, Herkules/, světlá barva, černý fix, vlna

Popis hodiny
Úvod
organizační záležitosti - anglicky - pozdrav, kdo chybí , datum
název hodny - česky
anglické pojmenování pomůcek - kamínky,lepidlo, světlá barva, černý fix - ukazování předmětů
prohlížení hotového výrobku, popis výrobku - česky i anglicky - postava,hlava. trup, nohy, ruce, oči, ústa,nos,vlasy - viz.příloha příloha 1.doc
postup práce - česky i anglicky - slepit dohromady, lepit na sebe, dotvořit práci
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - pokyny česky i anglicky - dotvořit podle vlastní fantazie, světlá barva, oči, ústa, výraz obličeje, černý fix
průběžné opakování slůvek - otázky - co lepíš, co kreslíš - anglické odpovědí - hlavu, ruce,... oči, ústa
Závěr
úklid pracoviště
hodnocení práce - porovnání prací
opakování anglických slůvek - s čím jsme dnes pracovali - kaminky, lepidlo, barva, fix, - ukazování předmětů
co jsme dnes vytvářeli - postavy - viz příloha
popiš vytvořenou postavu - hlava, rucr, nohy, trup, oči, ústa ,vlasy - viz.příloha STH75599.JPG ,STH75604.JPG
jak jsme postavu vytvářeli - lepením dohromady, lepením na sebe

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lepit na sebestick on top of each other ikona zvuk
lepidloglue ikona zvuk
černáblack ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
truptrunk ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
vlasyhair ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
ústamouth ikona zvuk
kamínek, kamínkystone, stones ikona zvuk
oko, očian eye, eyes ikona zvuk
výraz obličejefacial expression ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
fixyfelt pens ikona zvuk
obličejface ikona zvuk
mušleshell ikona zvuk
slepit dohromadyglue together ikona zvuk
Z vlny a provázků vyrobte vlasy.Make hair from wool and strings. ikona zvuk
dotvořit prácifinish your work ikona zvuk poznamka