logo

Dětské hry II

I. - úvodní informace
Název:
Dětské hry II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vědomě uplatňuje znalosti základních pojmů, výrazové možnosti barev využívá k osobitému výtvarnému vyjádření. [Barva – výtvarné vyjádření. Figurální námět /postava. Člověk a prostředí.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Upevnění a rozšíření zásoby k danému tématu. [Křížovka na konci bloku Vv - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, seznámení se s dílem Petra Brueghela st.
Učební pomůcky:
Papíry, štětce, barvy.

Popis hodiny
Úvod
Navazujeme na hodinu Dětské hry I. - seznámíme se s novými slovíčky. Promítnu je obrazovce, nebo napíši na jednu část tabule.
Hlavní část
Během práce opakujeme slova z celého okruhu (Dětské hry I. a II.), věnujeme se krátkému rozboru obrazu od P. Brueghela, který buď ukáži v knize (Dějiny umění, nebo promítnu na obrazovce z internetu). Všechny hry, které umíme pojmenovat anglicky napíšeme na tabuli anglicky.
Závěr
Úklid třídy. Rozdám připravenou křížovku. Závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozvíjení fantaziedevelopment of imagination ikona zvuk
fantazieimagination ikona zvuk
běhrunning ikona zvuk
balón (míč)ball ikona zvuk
utíkatrun ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
skákání přes švihadloskipping ikona zvuk
skákání přes gumuskipping over elastic ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
žánrový obrazgenre picture ikona zvuk
kulička, kuličkyball, balls ikona zvuk