logo

Zátiší

I. - úvodní informace
Název:
Zátiší
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • co nejpřesněji ztvárnit předlohu [vizuální kontrola]
  • proporčně správné zobrazení objektu [konfrontace s předlohou]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat předložené věci a pomůcky [přiřazování anglických názvů k předmětům]
  • rozlišit anglicky nahoře, dole, vpravo,vlevo, střed [reagování na jednoduché anglické pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • pozorování předlohy
  • poměřování
Učební pomůcky:
barevné křídy, hadřík, výkres, kvádr, koule, krychle,jehlan,

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti anglicky - zápis do TK - kdo chybí, datum
Název hodiny - česky i anglicky - zátiší
Názvy pomůcek česky i anglicky - viz příloha POMŮCKY 10.doc
Opakování barev anglicky - červená, modrá, žlutá, zelená - viz.příloha BARVY 3.png
Rozlišení nahoře, dole, vpravo, vlevo, střed - anglicky i česky - viz příloha ROZLIŠENÍ.png
Prohlížení zátiší, poměřování, co je větší, menší, kde je stín, vybarvujeme pouze červenou, modrou, žlutou, zelenou
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - pomoc při poměřování, upozornění na chyby, pochvala za dobrou práci
průběžné opakování anglických slůvek - děti reagují na česky kladené otázky anglicky - co kreslíš, jakou barvou, kde je krychle, koule..., co je menší než...
Závěr
úklid na pracovním místě - děti anglicky nazývají pomůcky, které právě uklízí - ověření jazykového cíle
hodnocení práce - porovnání prací s předlohou, porovnání prací navzájem, pochvala za dobrou práci, upozornění na chyby - ověření obsahového cíle
anglický popis obrázku - tvary, barvy, postavení / nahoře, dole, vpravo, vlevo, střed/ - zopakování slůvek z úvodu hodiny - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
papírpaper ikona zvuk
Obrázek vybarvěte.Colour the picture. ikona zvuk
vybarvitcolour in ikona zvuk
zátišístill-life ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
kouleballs ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
menšísmaller ikona zvuk
většíbigger ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
jehlanpyramid ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
zelenágreen ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
středcentre ikona zvuk
barevné křídycolour chalks ikona zvuk
křídychalk ikona zvuk