logo

Portrét z více pohledů

I. - úvodní informace
Název:
Portrét z více pohledů
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, stavba tvaru, prvků, seskupování, detail. Hledání vlastního výrazu. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tematu lidská hlava. Struktury a linie. [Podle času buď ústní opakování, nebo přiložený test.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinkách a samostatná práce.
Učební pomůcky:
Lampy, stín, výkresy, tužka, guma, tuž, redispera, špejle.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence.
Lidská hlava se dá znázorňovat různými způsoby a různými technikami. Tentokrát nám pomůže stín, který budeme obkreslovat na připravený výkres. Ve skupinkách se vystřídají studenti před lampou, někteří přidrží výkres na stěně, jeden obkresluje stín ve více polohách.
Nová slova napíše vyučující na tabuli, nebo je promítne na obrazovce (příloha). Slova si společně přečteme.
Hlavní část
Dále pracují studenti samostatně na svém výkrese, mají za úkol tuží dokreslit svoje portréty, vyzkoušet si různé druhy šrafur a linií. Mohou si dokreslit různé účesy, oblečení apod.
Během práce si nové výrazy ústně zopakujeme.
Závěr
Hodnocení prací, úklid. Ověření znalosti nových výrazů ústně nebo přiloženým testem.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stínshadow ikona zvuk
z bokufrom a side ikona zvuk
linieline ikona zvuk
šrafurahatching ikona zvuk
profilprofile ikona zvuk
obrysová liniecontour lines ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
portrét z profiluprofile portait ikona zvuk
rtylips ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
tvářecheeks ikona zvuk
vlasyhair ikona zvuk
čeloforehead ikona zvuk
bradachin ikona zvuk
ramenashoulders ikona zvuk
světlo a stínlight and shade ikona zvuk
vysvětlit, vysvětlovatexplain ikona zvuk
zepředufrom the front ikona zvuk
zezadufrom behind ikona zvuk
okoeye ikona zvuk