logo

Velikonoční vejce

I. - úvodní informace
Název:
Velikonoční vejce
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět zvolit správný postup pro svoji práci [Žáci dosáhli svého cíle, všem se podařilo svůj výrobek zdárně dokončit]
  • Rozlišit výtvarné techniky []
Jazykové cíle a ověření:
  • Umět reagovat na nové anglické pokyny [Žáci správně reagovali na pokyny při hře]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka finálního výrobku
  • Vysvětlení postupu práce
  • Samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
papírové kapesníčky, nůžky, ubrousky s obrázky, lepidlo na ubrousky, barvy, mašličky, špejle, lepidlo Herkules, folie

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Úvod do hodiny, seznámení s průběhem vyučování
Hlavní část
Ještě než začne vlastní práce žáků na výrobcích seznámí učitel děti s novými anglickými pokyny typu - " Namaluj kuřátko, ovečku..." Žáci mají možnost si tyto pojmy číst na cedulkách pověšených po třídě. Po vysvětlení vlastní činnosti na velikonočním vajíčku, pracují všichni samostatně, učitel chodí mezi žáky a kdo potřebuje, tomu pomůže.
Závěr
Na závěr si děti zahrají hru, kde kreslí na papír na pokyny učitele, který jim říká anglické pojmy. Tím si všechna nová anglická slovíčka a slovní spojení zopakují a zafixují. Po zhodnocení své práce a práce ostatních žáci uklidí všechny pomůcky a svou třídu a odchází ze třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bíláwhite ikona zvuk
malovatpaint ikona zvuk
zelenágreen ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
oranžováorange ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
Namaluj kuřátko.Paint a chicken. ikona zvuk
Namaluj ovečku.Draw a small sheep. ikona zvuk
Namaluj slepičku.Draw a small hen. ikona zvuk
Namaluj velikonoční vajíčko.Paint an Easter egg. ikona zvuk
Namaluj zajíčka.Paint a bunny. ikona zvuk