logo

Portrét spolužáka

I. - úvodní informace
Název:
Portrét spolužáka
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, stavba tvaru. [Kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
  • Hledání vlastního výrazu. [Při vlastní tvorbě uplatňuje znalosti z oblasti barev k osobitému výtvarnému vyjádření.]
  • Barva ve VOV, základní, podvojné, doplňkové, odstíny. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - obličej, jeho části. [Test - doplnění obrázku anglickými výrazy - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Výkresy, tužka, špejle, plastická guma, suché pastely (nebo temperové barvy), ukázky portrétů významných malířů (Vincent van Gogh, Amadeo Modigliani, Leonardo da Vinci apod. - ukázky z časopisů "Malíři", Dějiny umění Pijoan, Slavné portréty apod

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, vysvětelní úkolu v českém jazyce. Příprava na práci a rozesazení studentů. Studenti si sednou naproti sobě po dvojicích. Nachystáme si kreslící desky.
Nová slova si ukážeme na obrazovce - nebo učitel nakreslí na tabuli lidskou hlavu a její části označí barevnými křídami v anglickém jazyce (příloha).
Nová slova nahlas přečte a žáci po něm opakují.
Hlavní část
Samostatná práce podle pokynů učitele. Studenti se snaží zachytit podobu naproti sedícího spolužáka, vystihnout jeho charakteristické rysy (tvar očí, nosu, úst, vlasy apod...)Vyučující chodí mezi studenty a pomáhá jim. Během diskuse se žáky se vracíme k novým slovům a opakujeme si je.
Pokud mají studenti hotový náčrtek hlavy, mohou začít portrét vymalovávat barvami.
Práce na portrétu nám zabere přibližně 2 hodiny výtvarné výchovy. V první hodině slovíčka opakujeme ústně.
Závěr
Hodnocení prací, úklid třídy. Učitel rozdá na konci druhé hodiny připravený test na zopakování slovíček - viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obočíeyebrows ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
tvářecheeks ikona zvuk
ušiears ikona zvuk
čeloforehead ikona zvuk
lícní kosticheekbones ikona zvuk
bradachin ikona zvuk
řasyeyelashes ikona zvuk
krkneck ikona zvuk poznamka
ramenashoulders ikona zvuk
Má malá ústa.She has a small mouth. ikona zvuk
zubyteeth ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk