logo

Obal na čokoládu Fair trade

I. - úvodní informace
Název:
Obal na čokoládu Fair trade
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hledání vlastního výrazu. [Barva – výtvarné vyjádření pocitů a nálad, barevná exprese.]
  • Barvy - barevná exprese. [Diskuse nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních, vyjádření osobního postoje.]
  • Environmentální výchova. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu životní prostředí. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Barvy, štětce, tužky, barevné a bílé papíry, nůžky, lepidlo, materiály Fair trade k výrobě čokolády - letáčky a fotografie.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, vysvětlení úkolu, prezence.
Budeme si povídat o čokoládě, o tom, z čeho se vyrábí, kde se pěstují kakaové boby a ukáži studentům, jak vypadají na obrázku. Hodina navazuje na výstavu společnosti "Na zemi" (dříve Společnost pro Fair trade), která se konala na Staré radnici v Brně.
Materiály ke stažení: http://www.fairtrade.cz/
Hlavní část
Studenti stříhají z barevných papírů odstřižky, lepí je na výkres, domalují a dolepí obrázky podle své představy. Hodina je vedena v českém jazyce, nová slova si přečteme z tabule, nebo je promítnu na obrazovce Tv. Během práce se k nim alespoň dvakrát vrátíme a zopakujeme si je.
Rozdám studentům prázdné kartičky a napíšeme si nová slova, ke kterým bude dobré se ještě vrátit, na naše kartičky do kartotéky. (Ukázka kartiček viz příloha). Kartičky z kartotéky můžeme kdykoliv znovu vytáhnout a pár si jich zopakovat. Také když má někdo práci dříve hotovou, může ostatním pár slovíček osvěžit.
Závěr
Hotové obaly na čokoládu vystavíme ve třídě. Úklid třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sladkostsweetness ikona zvuk
kakaococoa ikona zvuk
souvislosticontext ikona zvuk
pochopení souvislostíunderstanding connections ikona zvuk
vybarvitcolour in ikona zvuk
porozumětunderstand ikona zvuk
stříhat nůžkamicut with scissors ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
obchodtrade ikona zvuk
barevnostcolourfulness ikona zvuk
obchodshop ikona zvuk poznamka
AfrikaAfrica ikona zvuk
zajímat se o svět okolo nás to be interested in the world around us ikona zvuk
prácework ikona zvuk
cena zbožíthe price of goods ikona zvuk