logo

Portrét hudebního skladatele

I. - úvodní informace
Název:
Portrét hudebního skladatele
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, plocha. [Seznamuje se s technikami kresby, zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše. ]
  • Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu, rozšíření slovní zásoby - části lidského obličeje.. [Ústní opakování. Test - lidská hlava.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Obrázky skladatelů (nebo malířů, spisovatelů, králů apod.) vodové barvy, štětce, voda, tužka, tuš, redispero nebo dřívko.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, diskuse na dnešní téma. Jaké hudební skladatele známe, zda byli studenti na koncertu vážné hudby apod. Rozdám xeroxové kopie A3 hudebních skladatelů. Nová anglická slovíčka jsou napsána buď na tabuli, nebo je promítnu na TV obrazovce (viz příloha). Použitý obrázek v příloze je malovaný v programu Corel draw, který vlastním.
Hlavní část
Studenti pracují samostatně na svém obrázku, hodina je vedena v českém jazyce. Studenti si roztrhnou xeroxovou kopii uprostřed, nalepí si polovinu obličeje na výkres a dokreslí nejprve tužkou a potom tuší druhou část obličeje. Během práce si ústně nová slovíčka zopakujeme.
Dokreslené tváře doplníme nápisem jména zobrazovaného umělce a nakonec domalujeme vodovými barvami pozadí obrázku.
Závěr
Studenti na konci hodiny doplní do rozdaného testu názvy jednotlivých částí obličeje.
Hodnocení prací.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ingoustová kaňkaink blot ikona zvuk
vodové barvywatercolour paints ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
tvářecheeks ikona zvuk
vlasyhair ikona zvuk
bradachin ikona zvuk
Kulatý štětec se používá na vodové barvy.A round brush is used for watercolour paints. ikona zvuk
osobnostimportant person ikona zvuk
krkneck ikona zvuk poznamka
tušIndian ink ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
brýleglasses ikona zvuk
český hudební skladatelCzech composer ikona zvuk
dokreslitfinish drawing ikona zvuk
dokreslit obrázekfinish drawing the picture ikona zvuk
Použij vodové barvy.Use watercolor paints. ikona zvuk
okoeye ikona zvuk