logo

Primavera - Jaro na louce

I. - úvodní informace
Název:
Primavera - Jaro na louce
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • VOV – vizuálně obrazné vyjádření užívá pro vyjádření vlastních představ, prožitků a zkušeností. [VOV – plošné vyjadřování – malba temperovými barvami.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. Obecné pojmy. [Doplňovací test podle obrázků - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
Reprodukce obrazu Primavera od Sandra Botticelliho, temperové barvy, štětce, papíry.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, úvod do hodiny.
Seznámení se s novými anglickými výrazy, vysvětlení úkolu. Ukázky květin na Tv obrazovce (viz přiložená příloha).
Www zdroj obrázků: http://wikipedia.org/wiki
Hlavní část
Studenti pracují samostatně na svém výkresu, během práce si povídáme o jaru, o jarních květinách a barvách, které k jaru patří. K diskusi, která je vedena v českém jazyce si průběžně promítáme obrázky s anglickou slovní zásobou pro tuto hodinu.
Závěr
Studentům rozdám doplňovací test s obrázky - viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jaro je od 21. března.Springs starts on March 21. ikona zvuk
sedmikráskadaisy ikona zvuk
pampeliškadandelion ikona zvuk
tulipántulip ikona zvuk
bíláwhite ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
suché pastelydry pastels ikona zvuk
louka, loukya meadow, meadows ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
pocitfeeling / impression ikona zvuk
rostlina, rostlinya plant, plants ikona zvuk
Malujeme jaro.We are painting spring. ikona zvuk poznamka
růžovápink ikona zvuk
včela medonosnábee ikona zvuk
motýlbutterfly ikona zvuk