logo

Perokresba - podzimní krajina

I. - úvodní informace
Název:
Perokresba - podzimní krajina
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pečlivě pracovat s detailem [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky popsat hotovou práci [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prohlížení obrázků
Učební pomůcky:
tuš, pero, výkres, podložka

Popis hodiny
Úvod
Anglicky organizační záležitosti - kdo chybí, dnešní datum
Název hodiny - anglicky i česky - perokresba - podzimní krajina
Anglické názvy pomůcek - tuš, redispero, výkres, podložka - ukazování daných předmětů
Prohlížení obrázků vytvořených technikou perokresby od Markéty Prachatické - viz. příloha obrázek 1.jpg, obrázek 2.jpg
Anglické názvy - list, strom, jablko, mrak, déšť, drak, vrána, pták, podzim, krajina - viz příloha PODZIMNÍ KRAJINA.doc
Hlavní část
Vlastní práce - kresba tuší a perem
Individuální pomoc - upozornění na chyby, pochvala za dobrou práci
Anglické pokyny - pracuj pečlivě, nevylej tuš, hotovou práci podepiš
Závěr
Úklid pracovního místa - anglický pokyn - ukliď si své místo
Hodnocení práce - porovnání prací, pochvala za dobrou práci - ověření obsahového cíle
Popis obrázku anglicky - využití slůvek z úvodu hodiny - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
podložkamat ikona zvuk
pták, ptácia bird, birds ikona zvuk
redisperodrawing pen ikona zvuk
perokresbapen-and- ink drawing ikona zvuk
listleaf ikona zvuk
čára, čárya line, lines ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
podzimAutumn ikona zvuk
Ukliď si své místo.Tidy your place. ikona zvuk
vránacrow ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
jablkoapple ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
Nevylej tu tuš.Don't spill the Indian ink. ikona zvuk
vyplnitfill in ikona zvuk
drakdragon ikona zvuk
kresba perem a tušídrawing with a pen and ink ikona zvuk
Pracuj pečlivě.Work carefully. ikona zvuk
Hotovou práci podepiš.Sign your finished work. ikona zvuk
vlnovkawavy line ikona zvuk