logo

Jarní koláž

I. - úvodní informace
Název:
Jarní koláž
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pod vedením aplikovat pracovní postupy na výtvarnou práci [Rozhovory a hodnocení vlastní tvorby i tvorby ostatních]
  • Umět zvolit správný postup pro svou práci []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu [Kontrola znalosti nových slovíček prostřednictvím soutěže psané na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce
  • Příprava podkladu
  • Práce s kousky látek a barevných papírů
Učební pomůcky:
papíry, voskovky, barvy, štětce, nůžky, látky, barevné papíry, lepidlo

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, česky
Prezence
Seznámení s průběhem hodiny - téma hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce. Některé vybrané anglické pojmy mají možnost žáci zaznamenat napsané na tabuli - také ve zvukové podobě puštěné z notebooku během vyučování. Po praktické ukázce učitele a vysvětlení práce, žáci pracují samostatně. Jejich úkolem je vytvořit jarní kompozici z různých materiálů, takže meze jejich fantazie se nekladou.
Závěr
Po dokončení práce všech žáků následuje výstava a autoevaluace žáků mezi sebou. Na závěr přichází opakování slovní zásoby na počítači i se zvukovou podobou a správnou výslovností. Pro zábavné zakončení si žáci zahrají hru u tabule, kde si také procvičí novou slovní zásobu a větná spojení. Následuje ukončení hodiny, úklid třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kolážcollage ikona zvuk
přilepitglue ikona zvuk poznamka
stříhat nůžkamicut with scissors ikona zvuk
formát papírupaper format ikona zvuk
Malujeme barvami.We paint with colours. ikona zvuk poznamka
Kreslím tužkou.I am drawing in pencil. ikona zvuk
základní barvyprimary colours ikona zvuk
teplé barvywarm colours ikona zvuk
studené barvycool colours ikona zvuk
míchat barvymix colours ikona zvuk
stříhat papírcut paper ikona zvuk
jarospring ikona zvuk
kombinovaná kolážcombined collage ikona zvuk