logo

Kresba pštrosího vejce

I. - úvodní informace
Název:
Kresba pštrosího vejce
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnutí principů kresby [žák chápe principy kreslení a dokáže je aplikovat ]
  • modelace objemu [žák dokáže stínováním vytvořit objem ]
  • měkké přechody - světlo a stín [žák dokáže pozorovat a zachytit světlo a stín]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí slovní zásoby k tématu [žák dokáže popsat předložený obrázek pomocí nové slovní zásoby]
  • opakování slovní zásoby k tématu kresba, stínování, modelace [žák dokáže pro dané jevy použít dříve probíranou slovní zásobu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad k problematice kresby, společné pozorování a popis světla a stínů u modelu - vejce
  • samostatná výtvarná práce
  • popis obrázků pomocí anglických slovíček na kartičkách
Učební pomůcky:
pštrosí vejce, uhel, papír, guma, obrázky k popisu, kartičky se slovíčky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky. Představení tématu. Instalace a nasvícení modelu - vejce. Opakování zásad stínování, společné pozorování světla a stínů. Výklad k problematice modelace objemu stínováním.
Důležité termíny a jevy jsou pojmenovány anglicky, napsány na tabuli a třídou nahlas opakovány ( viz. slovíčka ve slovní zásobě ).
Hlavní část
Samostatná výtvarná práce s případnými zásahy a konzultacemi ze strany vyučujícího.
Závěr
V závěru vyučování obdrží každý žák obrázky k popisu a anglickou slovní zásobu na kartičkách. Žáci si vlepují slovíčka do obrázku. Popsaný obrázek si vloží do portfolia a zaznamenají si tam slovní zásobu uvedenou na tabuli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
špičkapeak ikona zvuk poznamka
zárodekembryo ikona zvuk
životlife ikona zvuk
stužkaribbon ikona zvuk
modelacemodel making ikona zvuk
vajíčkoovum ikona zvuk
zárodekphaetus ikona zvuk
bodové nasvíceníspotlighting ikona zvuk
kresbadrawing ikona zvuk
instalace výstavyexhibition installation ikona zvuk
blánamembrane ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
světlo a stínlight and shade ikona zvuk
měkká tužkasoft pencil ikona zvuk
skořápkaeggshell ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
pštrosostrich ikona zvuk
vajíčko, vajíčkaegg / eggs ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
gumaeraser ikona zvuk poznamka
uhelcharcoal ikona zvuk
žloutekyolk ikona zvuk
řezsection ikona zvuk poznamka
plastická gumaplastic eraser ikona zvuk
základnabase ikona zvuk
povrchsurface ikona zvuk
bílekegg white ikona zvuk
neviditelný (geometrie)hidden ikona zvuk