logo

Keramický andílek - glazování po výpalu

I. - úvodní informace
Název:
Keramický andílek - glazování po výpalu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Keramika, glazování keramiky. [Vytvoření keramických, glazovaných andílků pro vánoční výstavu.]
  • Poučení o bezpečnosti při práci s glazurami. []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozšíření slovní zásoby v oblasti práce v keramické dílně. [Ústní opakování slov z obou hodin tematického celku "Keramický andílek".]
  • Opakování barev a odstínů. [Vystavení základního přehledu barevných odstínů glazur pro keramickou dílnu a jeho vystavení v dílně na viditelném místě.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce v keramické dílně pod vedením učitele.
  • Diskuse a hodnocení své práce i ostatních.
Učební pomůcky:
Vypálení andílci na "střep", barevné glazury, štětce, voda, keramická pec.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Rozdáme si naše vypálené andílky. Vyučující má připravené rozmíchané glazury ve vodě. Poučí žáky o bezpečnosti práce s glazurami - v českém jazyce.
Nová slova a věty má učitel napsané na tabuli. Učitel nejdříve přečte slova a věty sám, žáci po něm opakují. Barvy není nutné psát, základní barvy již žáci znají. Nové odstíny si ukážeme na příkladech (např. na hotových výrobcích, které máme vystavené v dílně na policích).
Hlavní část
Žáci natírají glazurami andílky (nebo malé betlémy), dávají pozor, aby se glazura nedostala na místa, na která se budou jejich práce pokládat. Pracují podle pokynů učitele. V průběhu práce si zopakujeme názvy barev anglicky a doplníme si je o další odstíny. Vrátíme se také ke slovům, která jsme probírali v minulé hodině "Keramický andílek I.", kdy jsme přilepili kartičky k předmětům v keramické dílně: potter's wheel, shelves for school things, towel rail, water heater, small knife, mat, roller, a table, tables, window, box, ceramic clay, palette knife,ceramic kiln.

Závěr
Nakládáme naše výrobky do pece. Znovu se vrátíme k novým slovům a větám, přečteme si je z tabule.
Úklid třídy. Ve třídě si vystavíme přehled barevných odstínů opatřený názvy v anglickém jazyce. (viz příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Glazura je prášková. Ředí se vodou.Glaze comes in powder form. It is watered down. ikona zvuk
Správně naředěná glazura má hustotu smetany.A well diluted glaze is as dense as cream. ikona zvuk
Barvy se ředí vodou.Paints are diluted with water. ikona zvuk
druhý výpalsecond firing ikona zvuk
Nestrkej si prsty od barvy do očí a úst.Do not put your dye-stained fingers into your mouth or eyes. ikona zvuk
výpalfiring ikona zvuk
vypálit na střepto bisque fire ikona zvuk
vypalovatfire ikona zvuk
bíláwhite ikona zvuk
černáblack ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
hnědábrown ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
oranžováorange ikona zvuk
světle zelenálight green ikona zvuk
vypalovací pecceramic kiln ikona zvuk
zelenágreen ikona zvuk