logo

Kresba bonsají

I. - úvodní informace
Název:
Kresba bonsají
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • kresba stromu bez listí [žák zvládá kresbu stromu ]
  • stínování - světlo a stín jako výrazový projev [žák umí správně zachytit světlo a stín ]
  • dynamika růstu - studie kmene, koruny a větví [žák chápe problematiku dynamiky růstu a umí ji správně znázornit]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby k danému tématu [žák dokáže popsat s tématem související jevy a předměty]
  • vtorba slov na základě jejich výkladu [žák dokáže určit slovo na základě jeho výkladu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad k problematice kresby stromu, instalace a nasvícení bonsají
  • popis dynamiky růstu a jeho ukázka na modelových bonsajích, společný popis obrázků bonsají
  • samostatná výtvarná práce, popis obrázku anglickými slovíčky
Učební pomůcky:
tužka, uhel, guma, papír, bonsaje, výklady slovíček, obrázky bonsají

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky. Výklad k problematice kresby stromu, instalace a nasvícení bonsají, popis dynamiky růstu a jeho ukázka na modelových bonsajích.
Důležité výrazy jsou překládány do angličtiny a napsány na tabuli, žáci si je vpisují do předložených obrázků bonsají.(slovíčka viz. slovní zásoba)
Hlavní část
Samostatná výtvarná práce s případnými zásahy a konzultacemi ze strany vyučujícího.
Závěr
V závěru hodiny nebo jako domácí úkol: žáci obdrží puzzle - rozstříhaný obrázek bonsaje, které mají složit a uvést alespoň šest anglických slovíček, která je při skládání napadnou a která souvisí s tématem.
Žáci si vloží do portfolia obrázek bonsají a s anglickými slovíčky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výkladový textexplanatory text ikona zvuk
výkladinterpretation ikona zvuk poznamka
méně výrazné zbarveníless conspicuous colouring ikona zvuk
kmen stromutree trunk ikona zvuk
menší nežsmaller than ikona zvuk
důležité termíny (výrazy)important terms ikona zvuk
výkladexplanation ikona zvuk poznamka
menšísmaller ikona zvuk
růstgrowth ikona zvuk
velikostsize ikona zvuk
dynamikadynamics ikona zvuk
jehličnanyconiferous species ikona zvuk
větvebranches ikona zvuk
Padá listí.Leaves are falling. ikona zvuk
listy stromutree leaves ikona zvuk
kůra (stromu)bark ikona zvuk
přírůstekincrease ikona zvuk
zmenšitmake st smaller ikona zvuk
dorůstatcontinuously grow ikona zvuk
expresivní výrazyexpressive terms/words ikona zvuk
slovníky výkladovémonolingual dictionaries ikona zvuk
koruna stromutreetop ikona zvuk
studijní kresbastudy drawing ikona zvuk
nejmenšíthe smallest ikona zvuk poznamka
hledat výraznou siluetulook for a conspicuous silhouette ikona zvuk
zvýraznit detailaccentuate a detail ikona zvuk
výrazné tvaryconspicuous shapes ikona zvuk