logo

Atletika - vrh koulí a jeho hodnocení

I. - úvodní informace
Název:
Atletika - vrh koulí a jeho hodnocení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hodnocení výkonů žáků [Žáci byli za svoje výkony ve vrhu koulí ohodnoceni podle tabulky.]
  • Zlepšování techniky vrhu koulí [Žáci opakují několik pokusů vrhu koulí.]
  • Soutěžení mezi žáky [Žáci mezi sebou soutěžili ve vrhu koulí.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu [Žáci na konci hodiny vyplňují doplňovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální pokusy
  • skupinová výuka
  • oprava chyb učitelem
Učební pomůcky:
vrhací koule pro dívky, koule pro chlapce, listy se slovíčky, měřidlo, spojovačka (pro závěrečné opakování slovíček na konci hodiny)

Popis hodiny
Úvod
Vylepení plakátku s anglickými slovíčky a jejich překlady do češtiny (chodba před šatnami, v šatnách a na atletickém stadiónu).
Nástup (seznámení s náplní hodiny a s anglickou slovní zásobou: dvakrát přečtu anglická slovíčka s jejich českými ekvivalenty; žáci stojí před plakátkem; potřetí říkám slovíčka v angličtině a žáci odpovídají správnými překlady a mohou se dívat na plakátek, pokud neví; poté zakryji plakátek a říkám anglická slovíčka počtvrté a žáci sami zkouší uvést překlad).
Rozběhání (1 kolo 400m).
Rozcvičení se zaměřením na pletenec ramení a hybnost trupu (v průběhu rozcvičování řeknu anglické slovíčko a oslovím žáka, aby mi řekl překlad, když si ho ještě nezapamatoval, tak mu poradí někdo další; toto opakuji tolikrát, aby během rozcvičky se každý žák pokusil o překlad - některá slovíčka zazní i třikrát).
Opětovné opakování slovíček pro tuto hodinu.
Příprava koulařského sektoru pro 8. a 9. ročník.
Hlavní část
Pilování techniky vrhu koulí (8. a 9. ročník). Každý žák absolvuje 3 tréninkové vrhy. Učitel opravuje chyby v technice a radí, jak vrhat technicky správně.
Každý žák má další 3 pokusy. Nejlepší z nich se počítá do klasifikace.
Vždy, když žák dovrhá svoji sérii (tréninkovou i klasifikační) a odchází z vrhacího kruhu, zeptám se ho na překlad anglického slovíčka. Když neuvede správný překlad, jde k plakátku a správný překlad si zjistí, poté přijde za učitelem a opraví se.
Závěr
Žáci vyplňují jednoduchou spojovačku anglických a českých výrazů.
Se žáky postupně projdu správnost jejich spojovačky.
Úklid sportoviště.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
rozběháníwarm up by running ikona zvuk
Máte tři pokusy.You have three attempts. ikona zvuk
hod kriketovým míčkemcricket ball throw ikona zvuk
vrh koulíshot put ikona zvuk
kouleballs ikona zvuk
změřit pokusmeasure the attempt ikona zvuk
pásmotape measure ikona zvuk
hodthrow ikona zvuk
pravákright-hander ikona zvuk
levákleft-hander ikona zvuk
poskokhop ikona zvuk
Dejte pozor na přešlap.Take care not to overstep. ikona zvuk
Počítá se ten lepší pokus.The better attempt counts. ikona zvuk poznamka