logo

Cyklistický kurz - výlety

I. - úvodní informace
Název:
Cyklistický kurz - výlety
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 14 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Fyzická zátěž na výletě [Žáci za celý kurz najezdili 110 km.]
  • Vnímání krásy krajiny [Žáci se 5 dnů pohybovalii uprostřed krásné krajiny.]
  • Poznávání Moravského krasu na kole [Na konci kurzu žáci na dotaz uvádí, která místa jsme navštívili. Uvedou, kde se jim líbilo nejvíce a orientují se na dotaz v nejvýznamnějších místech Moravského krasu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování anglických termínů a jejich překladů k tématu [V průběhu výletů žáci slyší neustále učitele opakovat nějaké anglické termíny a potom je žáci zkouší překládat. Žáci vyplňovali spojovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • zážitková výchova
  • diskuze
  • opakování slovní zásoby a neustálý kontakt s ní
Učební pomůcky:
kolo, helma, mapa, gps, telefon, vysílačka

Popis hodiny
Úvod
Ráno třetího, čtvrtehé a páteho dne jsem na nástupu dvakrát představil slovní zásobu tohoto lesson planu - nejprve jsem uvedl anglické termíny a potom jejich české ekvivalenty, potřetí jsem již řekl jen anglické termíny a žáci zkoušeli přidat překlady.
Po celou dobu kurzu je vylepena slovní zásoba (zásoba tohoto lesson planu je vylepena třetí, čtvrtý a pátý den ve společenské místnosti, jídelně a v kolárně).

Poznámka: Při opakování a uvádění anglických vět říkám vždy anglicky celou větu a po žácích chci vědět, co tato věta znamená. Jde mi o porozumění ne o doslovný a přesný překlad.
Hlavní část
Seznam výletů:
1. výlet: Býčí skála, Rudice a Rudické propadání ( výklad pravěkých kultur), Křtinský kostel (ukázka barokního stavebního stylu)
2. výlet: Holštejn (zřícenina hradu), Sloupsko- šošovské jeskyně, Suchý žleb, Macocha
3. Výlet - jeskyně Balcarka
4. výlet - Kojál
5. výlet - Bukovina a Bukovinka

V průběhu výletů byli žáci vždy seznámeni se zajímavostmi popř. historií daného místa - KPČ
Žáci pořizovali dokumentaci - fotky.

Dále v průběhu celého dne jsem žáky oslovoval s otázkou "Co znamená..." a žáci měli za úkol mi odpovědět českým ekvivalentem k uvedenému anglickému termínu. Takto jsem každého žáka oslovil nejméně třikrát. Když žák nevěděl, zeptal jsem se jeho kolegy, který stál opodál, aby spolužákovi pomohl s překladem - vždy se někdo našel, kdo si daný termín zapamatoval.
Závěr
Na večerním nástupu jsem se žáky opakoval slovní zásobu: říkal jsem anglické termíny a žáci uváděli české ekvivalenty. Kdo nevěděl, šel se podívat na plakátek vylepený na stěně, vrátil se zkusil svůj překlad znovu.

Při večerce, když jsem obcházel všechny pokoje, jsem se ještě jednou zeptal na tři anglické termíny každého pokoje a osazenstvo mi mělo odpovědět českým překladem.

Na večerním programu posledního dne kurzu žáci dostali spojovačku a spojovali šipkou anglické termíny a věty s jejich českými ekvivalenty.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pauza, pauzypause, pauses ikona zvuk
Moravský krasMoravian Karst ikona zvuk
výlettrip ikona zvuk
jízda terénema ride in the terrain ikona zvuk
polní cestaa fieldpath ikona zvuk
batohbackpack ikona zvuk
pláštěnkaraincoat ikona zvuk
vedlejší silniceside road ikona zvuk
Na silnici dávejte pozor na dopravní značky.Pay attention to the road signs on the road. ikona zvuk
Uprav si výšku sedátka.Adjust the height of the saddle. ikona zvuk
Jezděte vpravo a nedělejte hlouposti.Ride on the right and don't fool around. ikona zvuk
Předjíždějte bezpečně.Overtake safely. ikona zvuk
Jdeme na výlet. (teď)We are going on a trip. ikona zvuk
jeskyněcave ikona zvuk
rychlé občerstvenífastfood ikona zvuk
kopechill ikona zvuk