logo

Cyklistický kurz - ubytování, program

I. - úvodní informace
Název:
Cyklistický kurz - ubytování, program
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s ubytováním na kurzu [Žáci si převzali klíče od ubytování a byli seznámeni s ubytovácím řádem.]
  • Pravidla a náplň kurzu [S žáky bylo probráno chování a pravidla na kurzu.]
  • Seznámení s podrobným programem na celý kurz [Žáci pomáhají s organizací a znají program celého kurzu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými slovíčky a frázemi [Žáci se seznamovali s novými slovíčky v průběhu prvního dne ve třech blocích.]
  • Opakování slovní zásoby tohoto lesson planu [V průběhu celého druhého dne kurzu jsem při komunikaci s žáky vyžadoval uváděnín překladů anglických termínů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka a diskuze
  • týmový duch
  • slovní opakování angl. termínů a jejich překladů do češtiny
Učební pomůcky:
plakát se slovíčky, mapa, řád cyklistického kurzu

Popis hodiny
Úvod
Plakátek se slovní zásobou pro toto téma byl vyvěšen na nástěnce ve společenské místnosti, kde se kurz schází a kam má každý účastník přístup. Dále byl plakátek se slovíčky vyvěšen v jídelně, aby do něj mohli žáci nahlédnout.
S žáky jsme v průběhu prvního dne kurzu probrali postupně ve třech blocích následující témata:
1. Ubytování - žáci si přebírali pokoje, na kterých budou bydlet, přebírali si klíče a karty na oběd - seznámili jsme je s budovou a nejbližším okolím (po příjezdu do kempu).
2. Pravidla chování na kurzu - s žáky jsme probrali Řád kurzu (upozornění na zákaz alkoholu, cigaret, nutnost nošení helmy, dbání na bezpečnost silničního provozu a osobní bezpečnost, seznámení se zdravotníkem a krátky proslov zdravotníka) - součást večerního programu prvního dne
3. náplň kurzu - 3 denně program - dopolední 9.00-12.00, odpolední 13.00-18.00, večerní 20.00 - 22.00; dále jsme žákům vyložili program celého kurzu, kam a jaké výlety je čekají (výlety po zajímavostech Moravského krasu).
Při každém z těchto bloků jsem dvakrát představil slovní zásobu k tomuto tématu - nejprve anglické termíny a potom jejich české ekvivalenty, potřetí jsem již řekl jen anglické termíny a žáci zkoušeli přidat překlady.
Dále v průběhu celého dne jsem žáky oslovoval s otázkou "Co znamená..." a žáci měli za úkol mi odpovědět českým ekvivalentem k uvedenému anglickému termínu. Takto jsem každého žáka oslovil nejméně třikrát. Když žák nevěděl, vyzval jsem se jeho kolegu, který stál opodál, aby spolužákovi pomohl s překladem - vždy se někdo našel, kdo si daný termín zapamatoval.
Hlavní část
Plán výletních míst:
1. výlet: Býčí skála, Rudice a Rudické propadání (výklad pravěkých kultur), Křtinský kostel (ukázka barokního stavebního stylu)
2. výlet: Holštejn (zřícenina hradu), Sloupsko-šošovské jeskyně, Suchý žleb, Macocha
3. Výlet - jeskyně Balcarka
4. výlet - Kojál
5. výlet - Bukovina a Bukovinka

Poznámka: Při opakování a uvádění anglických vět říkám vždy anglicky celou větu a po žácích chci vědět, co tato věta znamená. Jde mi o porozumění ne o doslovný a přesný překlad.
Závěr
Na večerním nástupu jsem se žáky opakoval slovní zásobu: říkal jsem anglické termíny a žáci uváděli české ekvivalenty. Kdo nevěděl, šel se podívat na plakátek vylepený na stěně, vrátil se a zkusil svůj překlad znovu.
Při večerce, když jsem obcházel všechny pokoje, jsem se ještě jednou zeptal na tři anglické termíny každého pokoje a osazenstvo mi mělo odpovědět českým překladem.

Poznámka: u termínu "Do batohu si vezměte pití a lepicí soupravu na duši." jsem použil jen první část: "Do batohu si vezměte pití."

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Budíček je v 7.30.Waking-up time is at 7:30 a.m. ikona zvuk
Dopolední výcvik začíná v 9.00.The morning training starts at 9:00 a.m. ikona zvuk
Odpolední výcvik začíná ve 14.00.The afternoon training starts at 2 p.m. ikona zvuk
Večerní program začíná ve 20.00.The evening programme starts at 8 p.m. ikona zvuk
Polední klid je do 14.00.The midday break lasts until 2 p.m. ikona zvuk
Přilbu musí mít všichni na hlavě.Everybody has to have the helmets on their heads. ikona zvuk
bolest hlavyheadache ikona zvuk
ubytováníaccommodation ikona zvuk
plná penzefull board ikona zvuk
Odpoledne pojedeme na kolech 30 km.We will ride 30 kilometres on our bicycles in the afternoon. ikona zvuk
Ubytovaní budeme v chatkách po čtyřech.We will be accomodated in cabins for four. ikona zvuk