logo

Gymnastika - kladina

I. - úvodní informace
Název:
Gymnastika - kladina
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nácvik chůze po kladině, zvládnutí jednoduchých prvků na kladině [Žákyně se s jistotou pohybuje po kladině.]
  • Zpevňování a formování těla [Žákyně v průběhu mnoha opakování cvičení zpevňuje a formuje svoji postavu. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žákyně s novými slovíčky souvisejícími s kladinou. [Žákyně na konci hodiny hrají opakovací hru na body.]
  • Pozdrav anglicky [Žákyně pozdravili anglicky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlení
  • individuální nácvik s dopomocí i samostatně.
  • názorná ukázka
Učební pomůcky:
kladina, žíněnky, lavičky

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny a novými slovíčky (učitel dvakrát řekne anglické termíny k tématu kladina a přidá k nim české překlady; při třetím a čtvrtém opakování zapojuje učitel žákyně do překladu uváděných anglických termínů - řekne anglický termín a vyvolá žákyni, která se pokusí o překlad).
Hry na zahřátí, rozcvička a strečink.
Příprava nářadí.
Hlavní část
Názorná ukázka jednotlivých prvků - různé typy chůze, doprovodné pohyby paží, obraty, váha předklonmo.
Nácvik ve skupinách - na otočených lavičkách a na kladině.
Vzájemná dopomoc a korigování.
Učitel používá anglické termíny v průběhu vysvětlování a opravy chyb jednotlivým žákyním.
Pokaždé, když žákyně docvičí svoje prvky a seskočí z kladiny, zeptá se jí učitel na překlad jednoho anglického termínu.
Závěr
Úklid, závěrečný strečink.
Opakování anglické slovní zásoby pro dnešní lesson plan formou hry na body (kdo řekne správný překlad, dostane bod; kdo má dva body odchází do šatny; kdo řekne nesprávný překlad má další pokusy k získání dvou bodů a odchodu do šatny).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
opatrněcarefully ikona zvuk
strečinkstretching ikona zvuk
pohyb pažímovement of the arms ikona zvuk
nachystatget ready ikona zvuk
kladinabeam ikona zvuk
Podložte kladinu žíněnkami.Put the mats under the beam. ikona zvuk
vzpřímená chůzeupright walk ikona zvuk
lavička, lavičkya bench, benches ikona zvuk
chůze ve výponuwalking on tiptoes ikona zvuk
chůze vzadwalking backwards ikona zvuk
váha předklonmobring your weight forward through a bend ikona zvuk
seskokjump down ikona zvuk