logo

Florbal - střelba, přihrávka, cvičení

I. - úvodní informace
Název:
Florbal - střelba, přihrávka, cvičení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nácvik základních florbalových individuálních činností [Žáci předvedou učiteli svoje florbalové dovednosti na kontrolním slalomu.]
  • Nácvik střelby [Źák na pokyn vystřelí míček na bránu a trefí ji.]
  • Nácvik přihrávky [Žák několikrát správně přihraje spoluhráči.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se se základní anglickou slovní zásobou [Na konci hodiny žák správně zopakuje uvedená slovíčka.]
  • Žáci umí na začátku hodiny pozdravit anglicky. [Při nástupu vyzkouším, jak umí žáci pozdravit.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka
  • individuální výuka
  • názorná a komentovaná ukázka
Učební pomůcky:
florbalová hůl, míček, branka, brankářské vybavení, píšťalka, tabule s florbalovým hřištěm, tabulka s angl. termíny

Popis hodiny
Úvod
Nástup (anglický pozdrav, seznámení s cílem hodiny, seznámení s anglickými pojmy pomocí tabulky s výrazy - nejprve přečtu anglický termín a poté k němu přidám český ekvivalent).
Rozcvička (rozklusání s míčkem, protažení základních kloubních skupin, zahřátí svalů, drobné forbalové dovednosti).
Při rozklusávání vyvolávám anglické termíny a žáci mají za úkol odpovídat mi českými termíny.
Hlavní část
Nácvik střelby (žáci rozdělení do dvou skupin, každá stojí v půl kruhu před jednou z bran) zahajujeme ukázkou dvou základ. způsobů střelby (střelba příklepem - golfový úder, střelba švihem). Poté žáci zkouší samostatně střílet na brankáře. U jednotlivců upozorňuji na chyby a snažíme se je odstraňovat. V průběhu nácviku střelby opakuji anglické termíny a říkám české ekvivalenty. Jakmile projedu všechna slovíčka určená na tuto hodinu, říkám ve druhém kole pouze anglické termíny a jednotliví vyvolaní žáci mají odpovídat českým ekvivalentem.
Nácvik přihrávky (dvě cvičení); poté si ukazujeme chyby a znova zkoušíme obě cvičení již s menším množstvím chyb. Třetí kolo anglických slovíček a žáci reagují uvedením, co daná slovíčka znamenají.
Žáci absolvují krátký kontrolní slalom.
Krátká hra 3 na 3.
Žáci, kteří jsou právě na střídačce, odpovídají na moje anglické termíny českými ekvivalenty.
Závěr
Na nástupu ověřuji zapamatování anglických slovíček ještě jednou.
Anglické rozloučení (pozdrav)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nástupline up ikona zvuk
florbalová hůl, florbalové holea floorball stick, floorball sticks ikona zvuk
florbalový míček, florbalové míčkya floorball ball, floorball balls ikona zvuk
brankář, brankářia goalkeeper, goalkeepers ikona zvuk
branka, brankya goal, goals ikona zvuk poznamka
další cvičeníthe next/following exercise ikona zvuk
ještě jednouone more time ikona zvuk
Každý si vezme jeden míček.Everybody takes one ball. ikona zvuk
střely na brankushots towards the goal ikona zvuk
přihrávkaa pass ikona zvuk
půlkruhhalf-circle ikona zvuk poznamka
přihrávat vlevopass the ball to the left ikona zvuk