logo

Akrobacie - prostná

I. - úvodní informace
Název:
Akrobacie - prostná
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Procvičení základních akrobatických prvků na gym. koberci. [Žáci samostatně předvádějí požadovanou sestavu. ]
  • Odstraňování chyb u jednotlivých prvků. [Žáci zkouší pojmenovat základní chyby v technice svých spolužáků.]
  • Nácvik řetězce několika prvků. [Žáci zkouší jednotlivé akrobatické řady. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s angl. gymnastickým názvoslovím cvičených prvků [Na konci hodiny říkám angl. názvy cviků a žáci mají za úkol ukázat správný cvik.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • zkoušení cviků ve skupinách pod střídavým dohledem učitele, každá skupina má svého vedoucího
  • záchrana a dopomoc spolužáků
  • individuální opravy chyb
Učební pomůcky:
gymnastický koberec, žíněnka, volné listy s anglickými výrazy pověšené na zdi

Popis hodiny
Úvod
Rozcvičení a zahřátí těla (po úvodním rozklusání - 3 kolečka v hale - krátká hra na honěnou), rozcvičení (strečink, posílení zákl. svalových skupin, břicho, záda, paže).
Seznámení s anglickými slovíčky (vyvěšení plakátku se slovíčky) s odpovídajícími cviky.
Příprava cvičebního prostoru a rozdělení do skupin.
Hlavní část
Nácvik akrobatických cviků (kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo, hvězda (přemet stranou), výskot, obrat, holubička).
Ve skupinách žáci zkouší jednotlivé cviky (jedna supina kotoul vpřed, druhá kotoul vpřed letmo, třetí různé varianty kotoulu vzad, čtvrtá nacvičuje hvězdy).
Ukázka a následný nácvik gymnastických řad, které se objeví na školní olympiádě.
V průběhu hodiny zavolám anglické slovo a žáci mají za úkol odpovědět správným českým ekvivalentem.
Závěr
Na konci hodiny říkám angl. názvy cviků a žáci mají za úkol ukázat spr. cvik.
Na nástupu hodnotíme hodinu a říkáme si nejčastější chyby ve cvičení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kotoul vpředforward roll ikona zvuk
napnoutstretch ikona zvuk
kotoul vzadbackward roll ikona zvuk
kotoul letmodive roll ikona zvuk
pásový koberecstrip carpet ikona zvuk
prostnáfloor exercise ikona zvuk
výskokleap ikona zvuk
hvězda (přemet stranou)cartwheel ikona zvuk
obratturn ikona zvuk poznamka
holubičkaarabesque ikona zvuk
napnout nohystretch your legs ikona zvuk