logo

Turistika - výlet

I. - úvodní informace
Název:
Turistika - výlet
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky být správně a vhodně připraveni na výlet, mít s sebou vše nezbytné. [Žáci jsou připraveni na výlet.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit anglické výrazy. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce se skupinou, individuální přístup, pozorování, práce s názorem, výklad
Učební pomůcky:
Test

Popis hodiny
Úvod
Shromáždění žáků, poučení o chování před výletem, nástup do dopravního prostředku. Žáci a rodiče byli dopředu informováni o trase a cíli výletu. Akce je vždy s určitým zaměřením (na závěr školního roku, dějepisná, přírodovědná, tělovýchovná, za poznáním, za zábavou atd.).
Hlavní část
Příjezd na místo, turistická chůze, pozorování, prohlídka okolí doplněná výkladem. Žáci si dle zaměření výletu dělají poznámky, sbírají nové informace, materiály, plní úkoly, užívají zábavu. Zařazeny jsou přestávky na jídlo, odpočinek a případný nákup.
Během výletu učitel mluví na žáky anglickými slovíčky.
Závěr
Sraz skupiny, nástup do dopravního prostředku. Zde opakování anglických výrazů (učitel řekne anglické slovíčko, žáci přeloží do češtiny nebo může učitel použít krátký test, kdy žáci hledají správnou variantu anglických slovíček. Příjezd do školy, rozchod.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jedeme na výlet.We are going for a trip. ikona zvuk
Těšíme se na výlet.We are looking forward to the trip. ikona zvuk
Jedeme autobusem.We are going by bus. ikona zvuk
Jedeme vlakem.We are going by train. We go by train. ikona zvuk
Jsme na lodi. Plujeme lodí (výletní).We are on a boat. We are sailing. ikona zvuk
Nejíme v autobuse.We don't eat on the bus. ikona zvuk
Jdeme společně.Let's go together. We are going together. ikona zvuk
Máte rozchod.You can go now. ikona zvuk
Zde se sejdeme.We'll meet here. ikona zvuk
Výlet se mi líbí.I like the trip. ikona zvuk
Výlet se mi nelíbí.I don't like the trip. ikona zvuk
Máme zážitky z výletu.We had great experiences on the trip. ikona zvuk
deštníkumbrella ikona zvuk
výlettrip ikona zvuk
vlaktrain ikona zvuk
autobusbus ikona zvuk
Komu se dělá v autobuse špatně?Who gets car sick on the bus? ikona zvuk
pláštěnkaraincoat ikona zvuk