logo

Atletika - obecné pojmy

I. - úvodní informace
Název:
Atletika - obecné pojmy
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Dokončování atletických disciplín nutných ke klasifikaci [Všichni žáci mají splněny disciplíny nutné k uzavření klasifikace v TV.]
  • Získávání obecné kondice [Žáci běhali dlouhé běhy a plnili více disciplín. ]
  • Zdokonalování individuální techniky [Žáci prováděli mnoho pokusů v jednotlivých disciplínách.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Tato hodina slouží k opakování vybraných termínů nejdůležitějších pro lehkou atletiku. [Žáci vyplňují spojovačku se slovní zásobou.]
  • Pozdrav v angličtině [Žáci na nástupu pozdravili anglicky.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální pokusy
  • rozbor chybné techniky a náprava
  • diskuse
Učební pomůcky:
stopky, krikeťák, koule, štafetový kolík, tretry, plakátek se slovní zásobou a nakopírovaná spojovačka k opakování slovní zásoby na konci hodiny

Popis hodiny
Úvod
Vylepení plakátku s anglickými slovíčky a jejich překlady do češtiny (chodba před šatnami, v šatnách a na atletickém stadiónu).
Nástup (seznámení s náplní hodiny a s anglickou slovní zásobou: dvakrát přečtu anglická slovíčka s jejich českými ekvivalenty; žáci stojí před plakátkem; potřetí říkám slovíčka v angličtině a žáci odpovídají správnými překlady a mohou se dívat na plakátek, pokud neví; poté zakryji plakátek a říkám anglická slovíčka počtvrté a žáci sami zkouší uvést překlad).
Rozběhání (jedno kolo volný klus).
Rozcvička (v průběhu rozcvičování řeknu anglické slovíčko a oslovím žáka, aby mi řekl překlad, když si ho ještě nezapamatoval, tak mu poradí někdo další; toto opakuji tolikrát, aby během rozcvičky se každý žák pokusil o překlad - některá slovíčka zazní i třikrát).
Hlavní část
Rozvržení a domluva s jednotlivými žáky, kterým chybí nějaké disciplíny, co budou v dnešní hodině plnit.
Žáci samostatně plní disciplíny, které jim chybí k ukončení klasifikace.
Na naší škole jsou pro každý ročník vypsány určité disciplíny, které musí žáci v průběhu pololetí absolvovat, jinak není možno uzavřít klasifikaci z tělesné výchovy.

Vždy, když žák dokončí svůj klasifikační pokus, zeptám se ho na překlad anglického slovíčka. Když neuvede správný překlad, jde k plakátku a správný překlad si zjistí, poté přijde za učitelem a opraví se.
Závěr
Diskuse o klasifikaci.
V šatně žáci dostanou spojovačku a mají za úkol spojit anglické termíny s jejich správnými překlady. Po vyplnění spojovačky s žáky rychle projedu její opravu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
atletický stadionathletic stadium ikona zvuk
startovní čárastarting line ikona zvuk
lehká atletikalight athletics ikona zvuk
skok dalekýlong jump ikona zvuk
skok z místastanding jump ikona zvuk
doskočištělanding pit ikona zvuk
běhrunning ikona zvuk
hod kriketovým míčkemcricket ball throw ikona zvuk
krátké běhyshort distance runs ikona zvuk
dlouhé běhylong distance runs ikona zvuk
vrh koulíshot put ikona zvuk
atletikaathletics ikona zvuk
Tretrycleats ikona zvuk
štafetový kolíkbaton ikona zvuk
kouleballs ikona zvuk
laťkabar ikona zvuk
kriketový míčekcricket ball ikona zvuk
překážkahurdle ikona zvuk