logo

Pořadová cvičení

I. - úvodní informace
Název:
Pořadová cvičení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky základní povely, pořadová cvičení. [Žák správně reaguje (pohybem, postojem) na povel.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy pro základní povely. [Žák správně reaguje (pohybem, postojem) na anglická slovíčka.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce se skupinou, pohybové hry, pořadová cvičení.
Učební pomůcky:
Karty s anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
Nástup, seznámení s cílem a průběhem hodiny, užití anglických výrazů při nástupu.
Hlavní část
Rozdělení do skupin, pořadová cvičení zaměřená na pohyb, pravolevou a prostorovou orientaci. Učitel užívá anglické a české výrazy, žáci na ně reagují správným pohybem, postavením. Učitel použije anglické výrazy i na kartách, aby se žáci seznámili s psanou podobou výrazů.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, užití anglických a českých výrazů při nástupu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Pozor!Attention! ikona zvuk
řadaline ikona zvuk
Rozchod!Dismiss! ikona zvuk
nástupline up ikona zvuk
Pohov!At ease! ikona zvuk
Vpravo vbok!Turn right. ikona zvuk
Vlevo vbok!Turn left. ikona zvuk
Čelem vzad!About turn! ikona zvuk
Postavte se na nástup.Line up for roll call. ikona zvuk
Otočit vlevoTurn left ikona zvuk