logo

Atletika - sprinty - 60m

I. - úvodní informace
Název:
Atletika - sprinty - 60m
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Opakování techniky rychlých běhů [S žáky jsem opakoval základy techniky sprintů.]
  • Změření výkonů žáků na krátkých bězích [Naměřené výkony žáků.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické termíny k dnešnímu tématu [S žáky jsme se v průběhu celé hodiny učili anglické termíny tohoto lesson planu. Na konci hodiny žáci vyplňovali spojovačku.]
  • Seznámení se s anglickými termíny [Seznámil jsem žáky s termíny dnešní slovní zásoby na nástupu. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • individuální cvičení podle učitele
  • korekce chyb učitelem
Učební pomůcky:
stopky, tabulka se slovíčky, startovní bloky, spojovačka

Popis hodiny
Úvod
Příchod na atletický ovál.
Nástup (seznámení s náplní hodiny a seznámení se slovíčky pro sprinty - žáci stojí před tabulkou s anglickými slovíčky a jejich překlady; dvakrát žákům přečtu anglické termíny a jejich překlady, potřetí čtu jen anglické termíny a žáci mají za úkol pokusit se uvést český ekvivalent).
Rozběhání (jeden ovál lehký výklus), běžecká abeceda a rozcvičení. V průběhu této části vyvolávám anglické termíny a žáci mají reagovat českým ekvivalentem.
Hlavní část
Opakování nízkého startu - žáci ve dvojících postupně zaklekávají do bloků, zkouší si, která je jejich odrazová a švihová noha a podle toho zaujímají správné postavení v blocích.
Nácvik šlapavého běhu - na deseti metrech si žáci zkouší výběh z bloků a přechod do šlapavého běhu, po 10 metrech vypustí tempo a úsilí a vrací se k novému pokusu. V průběhu cvičení říkám anglické termíny a oslovení žáci reagují překladem do češtiny.
Každý žák absolvuje dva pokusy na 60m trati, lepší pokus se zapisuje do tabulky výkonů a podle něj je žák ohodnocen.
Po doběhu do cíle se žáků zeptám vždy na překlad jednoho anglického termínu. Kdo nezná překlad, jde se podívat k tabulce se slovíčky a přijde mi říct správnou odpověď.
Závěr
Opakování slovní zásoby (formou vyplnění spojovačky - žáci spojují šipkou anglické termíny s jejich českými ekvivalenty) a odchod do školy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozběháníwarm up by running ikona zvuk
proběhnutí cílemrun through the finnish line ikona zvuk
krátké běhyshort distance runs ikona zvuk
běh na 60 metrů60 meter run ikona zvuk
sprintsprint ikona zvuk
nízký startlow start position ikona zvuk
startovní blokystart blocks ikona zvuk
Přidej!Speed up! ikona zvuk
rychlý běhsprint ikona zvuk
běh na častimed race ikona zvuk
Na rozběhání si dejte 2 kolečka.Run two laps as a warm-up. ikona zvuk
švihová nohaswing leg ikona zvuk
Neběhej v záklonu.Don't run in a backward bend. ikona zvuk
Sprint se startuje z nízkého postoje.Sprint is started from a low starting position. ikona zvuk