logo

Turistika

I. - úvodní informace
Název:
Turistika
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky pojem turistika, turistická procházka. [Žáci vědí, co zmanená pojem turistika.]
  • Naučit žáky zvolit si správné oblečení pro turistiku. [Žák ví, co si obléknout na turistiku.]
  • Naučit žáky zvolit si správné turistiké tempo chůze. Naučit žáky pracovat s buzolou a mapou. [Žák dokáže volit správné tempo a trasu dle svých schopností, žák zvládá manipulaci s buzolou a mapou.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k tématu. [Žáci rozumí anglických výrazům.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Procházka, turistiká chůze ve skupině, hry v přírodě, zařazení odpočinku, relaxace, vyprávění, rozhovor, pozorování
Učební pomůcky:
Sportovní oblečení, papír, psací náčiní, buzola, mapa, přírodniny

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s náplní a cílem, stanovení trasy, seznámení s trasou a průběhem pochodu, protahovací cvičení.
Hlavní část
Turistická procházka, pozorování přírody, střídání chůze a odpočinku.
Zařazení her:
běh k určenému bodu,
překonávání přírodních překážek, překážková dráha,
seznámení s buzolou, mapou, orientace v přírodě, poznávání světových stran
Návrat do cíle určené trasy.
Během pochodu mluví učitel na žáky anglicky většinou v menších skupinkách, několikrát slovíčka opakuje a zároveň zjišťuje porozumění.
Závěr
Návrat do školy, hodnocení procházky, rozchod.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pochodmarch ikona zvuk
mapa, mapya map, maps ikona zvuk
Vyhledejte v turistické mapě počáteční a cílové místo pochodu.Look up in the tourist map initial and final destination of the march / trip. ikona zvuk
světové stranycardinal points ikona zvuk
polní cestaa fieldpath ikona zvuk
Jdeme na procházku. (teď)We are going for a walk. ikona zvuk
Jdeme na turistický pochod. (teď)We are going on a hike. ikona zvuk
Jdeme dlouho.We are walking a long time. ikona zvuk
Vracíme se.We are going back. ikona zvuk
Jsme unavení.We are tired. ikona zvuk
Odpočíváme.We are having a rest. ikona zvuk
Vezměte si sportovní oblečení.Put on yout sports clothes. ikona zvuk
Vezměte si sportovní obuv.Put on your sports shoes. ikona zvuk
buzolacompass ikona zvuk