logo

Roznožka přes kozu - procvičení a klasifikace

I. - úvodní informace
Název:
Roznožka přes kozu - procvičení a klasifikace
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Procvičení roznožky [Žáci procvičují roznožku na mnoha pokusech.]
  • Odstraňování chyb v osobní technice žáků [Žáci se snaží podle pokynů odstraňovat chyby a snaží se o co nejlepší přeskok, který je klasifikován.]
  • Klasifikace roznožky [Žáci jsou klasifikováni, počítá se nejlepší z předvedených tří pokusů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování anglické slovní zásoby [Na konci hodiny hra Na body (žák, který dvakrát odpoví správný překlad odchází do šaten).]
  • Anglický pozdrav [Žáci pozdravili anglicky. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální výuka
  • názorná ukázka
  • korekce chyb učitelem
Učební pomůcky:
žíněnka, odrazový můstek, koza, švédská bedna

Popis hodiny
Úvod
Nástup (pozdrav s žáky v angličtině, seznámení s cíli hodiny a slovní zásobou pro tuto hodinu - řeknu všechny anglické termíny a přidám k nim překlad do češtiny, toto opakuji ještě dvakrát a snažím se v následných opakováních zapojit žáky, kteří zkouší překládat sami).
Rozběhání, rozcvička (zaměřená na paže, ramena a trup).
Chystání nářadí a rozdělení do dvou cvičebních skupin.
V průběhu chystání nářadí se ptám žáků na český překlad anglických termínů, které jim řeknu (příklad: co znamená "vault").
Hlavní část
Žáci mají nachystány dvě přeskočiště. Je určen žák, který na druhém doskočišti dává záchranu.
Nejprve procházíme společně průpravu pro roznožku.
Opakujeme a děláme nejprve přímé skoky (s důrazem na správný rozběh a správný odraz z můstku - krátký a dynamický), každý žák skočí alespoň 4 rovné skoky.
Poté skáčeme přes kozu 1. bez rozběhu z můstku, ruce opřené o zadní část kozy a provádíme náskok do vzporu roznožného (každý žák 2 až 3 pokusy).
Poté již přejdeme k samotnému přeskoku roznožkou. Klademe důraz na 4 věci (ruce do druhé poloviny plochy kozy, odraz z můstku snožmo, při roznožení narovnané nohy, správný doskok bez pádu).
Na závěr hodiny každý předvede tři hodnocené skoky (hodnocení v rozsahu 1-4).
Vždy, když někdo přeskočí kozu, zeptám se ho na překlad jednoho anglického termínu. Žák odpovídá, když neví, řeknu mu správný překlad. Při dalším pokusu žák zkouší další překlad.
Závěr
Opakování slovní zásoby formou hry Na body (žák, který dvakrát odpoví správný překlad odchází do šaten, ostatní žáci si opakují slovní zásobu na tuto hodinu při poslechu pokusů druhých žáků o překlad).
Úklid tělocvičny.
Zápis do ŽK.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odraztake-off ikona zvuk
odraz z obou nohtake-off from both legs ikona zvuk
(gymnastická) kozabuck/vaulting-buck ikona zvuk
Přeskočte (gymnastickou) kozu.Jump over the buck. ikona zvuk
odrazový můstekspringboard ikona zvuk
žákovská knížkaa pupil's record book ikona zvuk
uzavírání klasifikacefinalization of assessment ikona zvuk
Ve výskoku roznožte.Spread your legs while jumping. ikona zvuk
čtvrtletní klasifikacequarterly assessment ikona zvuk
roznožkastraddle vault ikona zvuk
skok z krátkého rozběhujump from a short run-up ikona zvuk
Seskočte z kozy na žíněnku.Jump down off the buck onto the mat. ikona zvuk
Po doskoku vzpažte.Raise your arms upwards after landing. ikona zvuk