logo

Úrazy a první pomoc

I. - úvodní informace
Název:
Úrazy a první pomoc
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s nejběžnějšími úrazy [Žáci znají zákl. úrazy, jejich příčinu - na konci hodiny žáci opakují základní úrazy.]
  • Seznámit žáky s první pomocí při běžných úrazech [Žáci chápou základy první pomoci.]
  • Práce s textem - čtenářská gramotnost [Žáci pracují s textem a vypracovali otázky vztahující se k textu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní anglické termíny pro tuto hodinu [Žáci hrají hru na body.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • praktická ukázka
  • osobní zkušenost žáků - diskuse
Učební pomůcky:
tabule, obvazový materiál, krammerova dlaha

Popis hodiny
Úvod
Toto téma je probíráno v učebně s dataprojektorek a počítačem.
Seznámení s náplní hodiny.
Seznámení s anglickými termíny, které jsem si dopředu napsal na pomocnou tabuli tak, aby je žáci měli po celou hodinu na očích. Anglické termíny jsem přečetl a přidal k nim překlad. Toto celé jsem ještě jednou opakoval a nechal na žácích, aby sami překlad uvedli (žáci ho mohli číst z tabule).
Hlavní část
Práce s textem (čtenářská gramotnost) odpovědi na otázky přiložené k textu.
Prezentace v Powerpointu (téma: Úrazy a základní první pomoc).
Video s resuscitací - následuje můj komentář a dotazy dětí + praktický nácvik uvolnění dýchacích cest, záklon hlavy a poloha rukou při srdeční masáži
Práce se schématem neodkladné resuscitace u dospělích podle Guidelines 2005.
V průběhu hlavní části narážíme na slovíčka ze slovní zásoby na dnešní lekci. Když se tak stane, použiji místo českého slova rovnou anglické a ověřuji, zda žáci pochopili, co jsem měl na mysli. Zpočátku se ptám, co jsem řekl. Později ke konci hodiny jsme již slovíčka mnohokrát slyšeli, tak překlad již není potřeba připojovat. Př: Polož se na "Stomach". Žáci ví, že si mají lehnout na břicho.
Závěr
Opakování slovní zásoby formou hry na body. Na úplný závěr hodiny říkám rychle za sebou anglické termíny a žáci mají rychle reagovat českým překladem. Kdo přeloží správně, dostane bod, kdo má dva body může opustit učebnu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zdravíhealth ikona zvuk
zdravotníkmedical officer ikona zvuk
dezinfekcedisinfection ikona zvuk
sterilní gázasterile gauze ikona zvuk
odřeninabruise ikona zvuk
řezná ránacut ikona zvuk
pohmožděná rukabruised hand ikona zvuk
pohmožděný svalbruised muscle ikona zvuk
pád na rukufall on the hand/arm ikona zvuk poznamka
skopnutý palecstubbed toe ikona zvuk
pád z nářadífall from the equipment ikona zvuk
zlomená rukabroken arm ikona zvuk