logo

Posilování na hrazdě

I. - úvodní informace
Název:
Posilování na hrazdě
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Posilování svalů paží, pletence ramenního, břicha a prsních svalů [Žáci věnovali převážnou část hodiny posilování.]
  • Rozvíjení dovedností na hrazdě [Žáci cvičí na hrazdě velkou část hodiny, procvičují zadané prvky a zdokonalují se ve cvičení na hrazdě. ]
  • Příprava cvičebního nářadí, samoorganizování [Žáci připravili samostatně nářadí, sami se rozdělii jednotlivé úkoly.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní anglické termíny [V průběhu hodiny říkám anglická slovíčka a vybraní žáci odpovídají českým ekvivalentem. ]
  • Pozdrav v angličtině [Na začátku a konci výcviku se anglicky pozdravíme. ]
  • Komunikace mezi žáky bez vulgárních výrazů [Žáci se pokouší o komunikaci bez vulgárních výrazů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka
  • názorná ukázka
  • individuální opravy chyb
Učební pomůcky:
2 hrazdy, žíněnka, švédská bedna, koza

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s náplní hodiny a s anglickými slovíčky, která nejprve přečtu anglicky a potom k nim přidám překlad, všechny anglické termíny opakuji podruhé a žáci zkouší uvést překlad sami).
Rozběhání a rozcvička (zaměřená na svalové skupiny paží, pletence ramenního, břišní svaly a prsní svaly).
Chystání nářadí (2 hrazdy, žíněnky, šv. bedna, koza), v průběhu chystání nářadí vykřikuji anglické termíny a žáci mají odpovídat (stylem kdo ví, odpoví).
Hlavní část
Žáci jsou rozdělení do dvou skupin, vždy cvičí jeden z každé skupiny zároveň. Žáci provádí následující cviky:
1. nohy jsou na bedně, která je níž než hrazda, žáci provádí klik s oporou rukou na hrazdě. Udělají 5 kliků a pak seskočí.
2. žáci si dají nohy na bednu a o hrazdu se zavěsí (tělo toporně) a udělají 5 přítahů k žerdi hrazdy.
3. žáci s nohama na bedně udělají vzpor na žerdi a ručkují nejprve k jedné straně hrazdy a posléze k druhé straně a zpět do prostředka.
4. žáci zavešeni na hrazdě s nohama na bedně ručkují nejprve k jedné straně hrazdy a posléze k druhé straně a zpět do prostředka.
5. žáci ve vzporu na hrazdě nohy na bedně se soupaž odrážejí a opětovně chytají žerdě hrazdy.
6. žáci odrazem z bedny s oporou o žerď hrazdy, žerď přeskakují.
7. žáci přechází po žerdi z jedné strany na druhou (rovnovážné cvičení).

Vždy, když žák docvičí, prochází kolem mne a já se ho zeptám na překlad jednoho slovíčka nebo slovního spojení z anglické zásoby pro dnešní den. Když dotázaný žák neví, odpovídá někdo ze skupinky. Žák, který nevěděl, opakuje správný překlad.
Závěr
Na závěrečném nástupu opakujeme slovíčka (formou hry na 3 body - kdo řekne správný překlad má bod; prvních 5 žáků se třemi body nemusí uklízet nářadí; s ostatními slovně opakuji ještě jednou všechny fráze a slovíčka dnešního dne).
Úklid.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obratnostagility ikona zvuk
Nachystejte nářadí.Get the sports equipment ready. ikona zvuk
švédská bednavaulting box ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
hrazdabar ikona zvuk
(gymnastická) kozabuck/vaulting-buck ikona zvuk
Slezte dolů.Climb down. ikona zvuk
Vyskočte na žerď hrazdy.Jump on the horizontal bar. ikona zvuk
Vytvořte si dvojice.Get into pairs. ikona zvuk
zpevnit sefirm up ikona zvuk
ručkovat po laněmove hand over hand along the rope ikona zvuk
Udělejte 10 kliků.Do ten push-ups. ikona zvuk
seskok do žíněnkyjump down on the mat ikona zvuk
shybypullups ikona zvuk
ručkování ve vzporuhanding over fist in pressing up ikona zvuk