logo

Základní gymnastika - cvičení

I. - úvodní informace
Název:
Základní gymnastika - cvičení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Posilování nejdůležitějších svalových skupin [Žáci v hodině absolvovali všechna posilovací cvičení.]
  • Opakování základních pohybových řetězců a jejich korekce [Žáci v hodině vykonávají základní pohybové řetězce.]
  • Aktivní pohyb v době školní výuky [Žáci využili 40 min vyučovací hodiny k aktivnímu pohybu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování základů gymnastického názvosloví, názvů částí lidského těla [Žáci na vyzvání říkají, jak se daný cvik či pohyb nazývá, ukazují správnou část těla po zaznění anglického termínu.]
  • Pozdrav anglicky na začátku hodiny [Žáci pozdravili anglicky.]
  • Opakování anglické slovní zásoby z dnešní hodiny [Na konci hodiny říkám angl. názvy cviků a žáci mají za úkol ukázat správný cvik.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální cvičení podle učitele
  • korekce chyb učitelem
  • skupinová výuka
Učební pomůcky:
žíněnky, podložky, rubberbandy, plakátek s anglickými termíny a překlady

Popis hodiny
Úvod
Nástup, seznámení s úkoly dnešní hodiny a se slovní zásobou (vyvěšen plakátek s anglickými slovíčky a jejich překlady). Na nástupu dvakrát přečtu všechna slovíčka anglicky a přidám k nim překlad.
Rozběhání a rozcvičení (dnes stačí jen krátké, vzhledem k náplni hodiny). Když žáci běhají vykřiknu anglické slovíčko a žáci mi mají sdělit překlad do češtiny.
Příprava sportoviště.
Hlavní část
Opakování základních úkonů vždy s ukázkou (vzpažit, předpažit, upažit, připažit, předklon, záklon, dřep, klik, sed, leh). Následuje krátká cvičební sestva zahrnující tyto prvky. V průběhu cvičení opakuji anglická slovíčka stylem "Co znamená "muscle"" - žáci odpoví "sval", kdo neví jde se podívat na plakát.
Střečink - s žáky si ukazujeme základy strečinku a protahování, postupně projíždíme všechny svalové skupiny s tendencí ke zkracování a ukazujeme si cviky, které vedou k jejich protažení. S žáky opakujeme zásady strečinku (vždy se rozehřátým organismem; bez pocitů bolesti při protahování; pravidelné dýchání; výdrž k protahované poloze).Vždy, když chci použít české slovo z dnešní zásoby při cvičení, řeknu jej rovnou anglicky a sleduji žáky, zda porozuměli. Když nedošlo u všech k pochopení, chci, aby mi slovíčko žáci přeložili sami.
Závěr
Žáci na můj pokyn říkají české termíny při odkrývání anglických slovíček napsaných na tabulce.
Poté mají žáci za úkol ukázat nebo předvést cvik či část těla, kterou řeknu anglicky. Řeknu "stomach" a žáci si ukáží na břicho.
Úklid sportoviště, cvičebního nářadí a náčiní.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
protahovánístretching ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
kontrola provedeníperformance check ikona zvuk poznamka
podsadit pánevtuck the pelvis ikona zvuk
výdrž 3 sekundyholding time of three seconds ikona zvuk
kroužit trupemrotate the/your trunk ikona zvuk
ohnoutbend ikona zvuk
napnoutstretch ikona zvuk
gymnastikagymnastics ikona zvuk
nohylegs ikona zvuk
truptrunk ikona zvuk
hýžděbuttocks ikona zvuk
břichostomach ikona zvuk
výdrž v této polozehold in this position ikona zvuk
svalmuscle ikona zvuk
Dýchejte pravidelně.Breath evenly. ikona zvuk
dřepsquat ikona zvuk