logo

Atletická abeceda

I. - úvodní informace
Název:
Atletická abeceda
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci správně provádějí průpravná běžecká cvičení [Ověříme vizuální kontrolou]
  • Žáci zvládají techniku běhu [Jejich technika běhu se zlepšuje - srovnáváme]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci reagují na pokyny v anglickém jazyce [Reagují správně, používají anglické pojmy k vyjádření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Opakovaný nácvik průpravných běžeckých cvičení
  • Individuální vysvětlení, opravy chyb
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, nástup, zjištění absence v AJ
Krátká honička + 2 kolečka kolem tělocvičny na vyklusání.

Rozcvičení protažením.

Aktivita Běžecká abeceda je součástí úvodní části hodiny zejména v přípravném období, kdy si žáci osvojují běžecké techniky v tělocvičně před hodnocením na dráze (hřišti). Z jazykového hlediska tuto aktivitu zařazuji do hlavní části hodiny, přestože po běžecké abecedě mohou následovt zcela odlišné aktivity.
Hlavní část
Vysvětlení (zopakování) nových pojmů v angličtině.
Žáci běhají krátké úseky (tělocvičnu na šířku), vybíhají vždy na povel, vracejí se chůzí nebo klusem. Nové pojmy předkládáme postupně, vždy s vysvětlením smyslu cvičení.
Postup běžecké abecedy:
lifting, skipping na každý třetí krok, skipping, zakopávání na každý třetí krok, zakopávání (na každý), odpichy (každý krok s maximálním odrazem ze špičky, dopad na špičku), člunkový běh s různými startovními polohami.

Pokyny jsou vydávány pokud možno dvojjazyčně, nové pojmy žáci opakují kvůli nácviku výslovnosti.
Závěr
Žáci vyklušou dvě kolečka mírným poklusem, protáhnou a vydýchají se (při vydýchávání ústně ověříme, že si pamatují nové výrazy, správné provedení i smysl cvičení)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odrazová sílatake off power ikona zvuk
běžecká abecedasprinter step ABC ikona zvuk
liftinglifting ikona zvuk
skippingskipping ikona zvuk
zakopáváníbutt kicking ikona zvuk
odpichypush offs ikona zvuk
předkopáváníleg extension ikona zvuk
poskokyhops ikona zvuk
odrazytake-offs ikona zvuk poznamka
rozběháníwarm up by running ikona zvuk
rozcvičeníwarm up ikona zvuk
protahovánístretching ikona zvuk
startovní čárastarting line ikona zvuk
Dej kolena výš.knees up ikona zvuk