logo

Testování silových dovednosti

I. - úvodní informace
Název:
Testování silových dovednosti
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Otestovat silové schopnosti studentů [Výsledky testů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování slovní zásoby, nová slovíčka [Studnti reagují na pokyny, používají správnou terminologii]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Individuální přístup
Učební pomůcky:
Podložky na cvičení, hřiště na míčové hry

Popis hodiny
Úvod
V jedné hodině můžeme testovat různé svalové skupiny, např. horní končetiny a břišní svaly. Naměřené výkony porovnáváme s tabulkami ze soutěží, můžeme vyhodnotit nejsilnějšío studenta, či nominovat družstvo pro reprezentaci školy.

Nástup, docházka v AJ

Rozběhání pomocí hry na rybičky a rybáře, následuje vyklusání a rozcvička strečinkem se zaměřením na protažení a prohřátí testovaných svalových skupin- instrukce částečně v AJ
Hlavní část
Vlastní testování probíhá ve skupinách - jena skupina je testována, druhá aktivně odpočívá (hraje samostatně míčovou hru), pak se vystřídají.

Sílu horních končetin testujeme pomocí následujících cviků: počet dokončených shybů nadhmatem, počet kliků za 30 s

Sílu břišních svalů testujeme pomocí následujících cviků: počet sed-lehů s držením nohou za 1 minutu nebo počet dokončených svisů vznesmo na ribstolu.

Pokyny dává vyučující zpočátku v češtině, doplňuje anglické výrazy, když zjistí, že většina žáků správně reaguje na anglické pokyny, používá pouze AJ.
Závěr
Na závěr se musí studenti důkladně protáhnout strečinkem, vykluat popřípadě zahrát fotbálek, je-li čas.

Reflexe - ústní zopakování nových anglických pojmů při závěrečném nástupu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
strečinkstretching ikona zvuk
protaženístretching ikona zvuk
Rozchod!Dismiss! ikona zvuk
nástupline up ikona zvuk
Máme rozcvičku.We are having a warm up. ikona zvuk poznamka
Pohov!At ease! ikona zvuk
Cvičte!Exercise! ikona zvuk
žebřinywall bars ikona zvuk
sed lehsit-up ikona zvuk
na žíněnceon the mat ikona zvuk
Partner vám fixuje kotníky.Your partner holds your ankles. ikona zvuk
ruce za hlavouhands behind your head ikona zvuk
lopatky na zemishoulder blades on the floor ikona zvuk
počet za 1 minutunumber per one minute ikona zvuk
Třído končit!Finish! ikona zvuk poznamka
Zhluboka dýchejte.Breath deep. ikona zvuk
Rozcvičku povede...... is going to lead the warm-up. ikona zvuk
Rozdělte se na dvě skupiny.Divide yourselves into two groups. ikona zvuk
Odpočiňte si.Have a rest. ikona zvuk
břišní svalyabdominal muscles ikona zvuk
výdrž ve shybutenacity in pull up ikona zvuk