logo

Cesta do středu Země

I. - úvodní informace
Název:
Cesta do středu Země
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Země a jednotlivé geosféry [v průběhu hodiny učitelka ověřuje znalosti žáků opakováním a procvičováním a kladením otázek k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním komunikačním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivních testů na moodle s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací
  • práce s učebnicí a internetem
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
úvod
absence
cíl hodiny - vše v obou jazycích
motivační video
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka s demonstrací
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů, práce s učebnicí a internetem a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice

Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech na moodle s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
biosférabiosphere ikona zvuk
atmosféra - plynný obal Zeměatmosphere - a gas layer around the earth ikona zvuk
Biosféra je tvořena živými organismy včetně lidí.Biosphere is formed by living organisms including humans. ikona zvuk
hydrosférahydrosphere ikona zvuk
atmosférathe atmosphere ikona zvuk poznamka
zemské jádroEarth core ikona zvuk
zemský plášťmantle ikona zvuk
zemská kůrathe Earth's crust ikona zvuk
magnetické pole Zeměmagnetic field of the Earth ikona zvuk