logo

Oxidy

I. - úvodní informace
Název:
Oxidy
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozpoznání a stručná charakteristika vybraných oxidů [žák rozpozná a stručně ústně charakterizuje vybrané oxidy]
  • příklady využití v průmyslu i v praktickém životě [ústně uvádí příklady využití v průmyslu i v praktickém životě]
Jazykové cíle a ověření:
  • komunikační slovní zásoba a pokyny v angličtině [žáci rozumí pokynům v angličtině a reagují na ně]
  • nová slovíčka k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
  • frontální výuka
  • diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
internet pro vyhledávání informací a fotografií drahých kamenů
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační prezentace na dataprojektoru
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
skupinová práce s vyhledáváním informací a fotografií
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Porovnej to s tím, na co sis vzpomněl.Compare it with what you have remembered. ikona zvuk
Porovnejte!Compare! ikona zvuk
oxidyoxides ikona zvuk
křemensilica, quartz ikona zvuk
hliníkaluminium ikona zvuk
uranuranium ikona zvuk
železná rudairon ore ikona zvuk
oxidy a hydroxidyoxide and hydroxides ikona zvuk
magnetitmagnetite ikona zvuk
křišťálcrystal ikona zvuk
bauxitbauxite ikona zvuk