logo

Zkoumáme vlastnosti minerálů

I. - úvodní informace
Název:
Zkoumáme vlastnosti minerálů
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozlišovat minerály podle jejich fyzikálních a chemických vlastností [ procvičováním a upevňováním, kladením otázek zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba obecných pokynů a frází [žáci reagují a rozumí základním frázím a pokynům]
  • nové anglické výrazy uvedeny v prezentaci v příloze [ ověřujeme řízeným procvičováním/opakováním jazykového projevu s využitím prezentace]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací Power Point v příloze
  • práce ve skupinách
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
učebnice
vzorky minerálů
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
úvod hodiny je veden v obou jazycích - učitel pozdraví, zapíše docházku a seznámí žáky s tématem hodiny
Hlavní část
Výuka přírodopisu probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
práce ve skupinách s využitím učebnice a internetu
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět - které jsou uvedeny v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jednotlivé druhy kamene mají různou barvu, strukturu i tvrdost.Each kind of a stone has a different colour, structure and hardness. ikona zvuk
hustotadensity ikona zvuk
leskrefulgence ikona zvuk
tvrdosthardness ikona zvuk
štěpnostcleavage ikona zvuk
stříbrolesklý kovsilvery glossy metal ikona zvuk
lesklýglossy / bright ikona zvuk
vrypyscratches ikona zvuk
Diamant je nejtvrdší nerost.Diamond is the hardest mineral. ikona zvuk
lomquarry ikona zvuk
propustnost světlapermeability of light ikona zvuk