logo

Geologické vědy

I. - úvodní informace
Název:
Geologické vědy
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopení postavení geologických věd ve skupině věd o Zemi [žák chápe místo těchto věd mezi ostaními vědami a dokáže je specifikovat]
  • geologické vědy a jejich náplň zkoumání [jednotlivé vědy prezentuje z hlediska předmětu zkoumání]
  • praktické využití g. věd [uvádí příklady využití věd v praktickém životě]
Jazykové cíle a ověření:
  • automaticky opakovat základní fráze - pozdrav, absence [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • výuka v češtině a základní angl. pojmy prezentovat napsány na tabuli [slovní odezva]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační rozhovor
  • práce s učebnicí a internetem
  • práce na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
internet
moodle

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma a cíl hodiny vše v ČJ a AJ
Hlavní část
rozhovor s cílem zjištění a objasnění jednotlivých geologických oborů
frontální výuka s demonstrací některých hornin a nerostů
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamováni s novou slovní zásobou v AJ
Závěr
slovní zopakování a zhodnocení hodiny i s novými anglickými slovíčky
splnění úkolů na moodle
angl. výrazy procvičí žáci v testech Hot Pot - příloha

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
geologické vědygeological sciences ikona zvuk
geologie - věda o Zemigeology - a sicence about Earth ikona zvuk
hydrogeologiehydrogeology ikona zvuk
inženýrská geologieengineering geology ikona zvuk
mineralogieminaralogy ikona zvuk
petrologiepetrology ikona zvuk
zkoumání látek a jejich přeměnexamination of substances and their transformation ikona zvuk
vědecké zkoumáníresearch ikona zvuk
fosilní záznamfossil record ikona zvuk
geologický útvargeological formation ikona zvuk