logo

Motýli - noční

I. - úvodní informace
Název:
Motýli - noční
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 11
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • hlavní zástupci nočních motýlů [žák rozlišuje pomocí obrázků hlavní zástupce nočních motýlů]
  • hospodářský význam bource morušového [ověření znalostí spočívá v ústním vysvětlení hospodářského významu bource morušového a způsob získávání hedvábného vlákna]
  • motýli škůdci [umí rozeznat motýly škůdce a vysvětlí, že jejich škodlivost je posuzována z pohledu člověka]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ověření pomocí přílohy na moodle s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s obrázky a fotografiemi
  • společná diskuse
  • samostatná práce na moodle - opakování a procvičování interaktivními testy
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
motivační video
Hlavní část
Prezentace nového učiva probíhá frontálně pomocí obrázků a fotografií a také s využitím dataprojektoru interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
společná diskuse
samostatná práce na moodle
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
v úkolech na moodle k sobě přiřadí žáci česká a angl. slovíčka
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lebkaskull ikona zvuk
noční motýlinight butterflies ikona zvuk
méně výrazné zbarveníless conspicuous colouring ikona zvuk
těžcí motýliheavy butterflies ikona zvuk
charakteristická kresbatypical drawing ikona zvuk
chlupatá housenkaa woolly caterpillar ikona zvuk
píďalkymeasurers ikona zvuk
zavalité a chlupaté těloa dumpy and woolly body ikona zvuk
škody na smrkových porostechspruce area damage ikona zvuk
užitečný motýlbeneficial butterfly ikona zvuk
hedvábné vláknosilk fibre ikona zvuk
bourec morušovýsilkworm moth ikona zvuk