logo

Lidské rasy

I. - úvodní informace
Název:
Lidské rasy
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zamyslet se nad různými přírodními podmínkami na Zemi, vyvodit proces adaptace člověka k životu v těchto podmínkách, seznámit se vznikem lidských ras [žák vyjmenuje rasy a jejich charakteristické znaky ]
  • vést žáky k umědomování rovnosti lidských ras, vysvětlit nesmyslnost rasisnu, xenofobie a nacionalismu [žák pochopí, že všichni lidé jsou si rovni bez ohledu na barvu pleti]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se základními slovíčky k tématu lidské rasy [žák přiřazuje k českým slovům jejich anglické překlady]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu, využití interaktivní tabule
Učební pomůcky:
předváděcí sešit na interaktivní tabuli Activboard s obrázky, tabule, sešit

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, zopakování učiva z minulé hodiny.
Hlavní část
Žáci si v úvodu hodiny zopakují zeměpisné učivo - podnebná pásma, rozložení světadílů, přírodní podmínky na jednotlivých světadílech.
Během hodiny se seznámí se základními lidskými rasami (europoidní, mongoloidní, negroidní). Charakterizují tyto rasy na základě tělesných rozdílů (zbarvení kůže, tvar nosu, úst, rtů, barva a typ vlasů atd.). Při výkladu si žáci osvojují anglické výrazy s využitím interaktivní tabule. V přiloženém interaktivním sešitu je u obrázků nainstalovaný i poslech anglického výrazu. Kromě označení lidských ras obsahuje interaktivní sešit i další důležité pojmy spojené s tímto tématem. Na základě poslechu a napsaného anglického a českého výrazu vytvářejí příslušné dvojice (český + anglický výraz) a řadí je k jednotlivým obrázkům. Poté si dvojice zapisují do sešitu.
Během výuky je žákům vysvětlen pojem rasismus, xenofobie a nacionalismus.
Závěr
Shrnutí, zopakování slovíček pomocí přesmyček.


Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lidské rasyhuman race(s) ikona zvuk
rtylips ikona zvuk
očieyes ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
migrace obyvatelpopulation migration ikona zvuk
bílá rasawhite race ikona zvuk
černá rasablack race ikona zvuk
ústamouth ikona zvuk
rasarace ikona zvuk
žlutá rasayellow race ikona zvuk
Co je a co není rasismus?What is and is not racism? ikona zvuk
přistěhovalectvíimmigration ikona zvuk