logo

Růžovité

I. - úvodní informace
Název:
Růžovité
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristikou růžovitých rostlin [žák charakterizuje růžovité rostliny]
  • naučit žáky poznat zástupce rostlin této čeledi [žák pojmenuje vybrané zástupce čeledi růžovité]
  • zopakovat s žáky názvy a charakteristiku ovocných stromů [žák pozná běžné ovocné stromy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s čeledí růžovitých [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce ve dvojicích, popis obrázků, vytváření dvojic obrázek-anglický název
Učební pomůcky:
učebnice,interaktivní tabule, sešit, fotografie rostlin z dané čeledi,

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Charakteristika čeledí růžovitých, zdůraznění jejich nejtypičtějších poznávacích znaků.
Zopakování názvů a charakteristik našich ovocných stromů, seznámení se s jejich pěstováním.
Interaktivní sešit z přílohy - přiřazování anglických slovíček obrázkům na základě poslechu namluvených anglických výrazů.
Procvičení určování rostlin pomocí fotografií v interaktivním sešitě, zapisování názvů anglicky, popř. i česky.
Zápis učiva do sešitu se záznamem nových slovíček v AJ.
Závěr
Zopakování nových slovíček pomocí kartiček, přiřazování anglických názvů s důrazem na pojmenování ovoce a nejznámějších ovocných stromů z čeledi růžovitých.

Software k prohlížení interaktivního sešitu lze zdarma nainstalovat následovně:
Na stránce
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793
kliknout na stáhnout verzi 1.5 ... nutné je vyplnit dotazník a nainstalovat jako Personal Edition...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
růžerose ikona zvuk
růžovitéRosaceae ikona zvuk
růže šípkovádogrose ikona zvuk
jabloňapple tree ikona zvuk
hrušeňpear tree ikona zvuk
třešeňcherry tree ikona zvuk
švestkaplum tree ikona zvuk
ostružiníkblackberry bush ikona zvuk
maliníkraspberry ikona zvuk
jahodníkstrawberry ikona zvuk
ovocné stromyfruit trees ikona zvuk
meruňkaapricot ikona zvuk
broskvoňpeach tree ikona zvuk