logo

Vylučovací soustava

I. - úvodní informace
Název:
Vylučovací soustava
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s funkcí a stavbou vylučovací soustavy [žák popíše stavbu vylučovací soustavy a charakterizuje její funkci ]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s vylučovací soustavou [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům a k obrázkům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce s nástěnným obrazem vylučovací soustavy
  • procvičování s kartičkami
Učební pomůcky:
nástěnný obraz, kartičky s názvy AJ+ČJ

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručné seznámení s obsahem hodiny.
Opakování látky z minulé hodiny.
Hlavní část
Seznámení s funkcí a stavbou vylučovací soustavy.
V průběhu výuky zápis nových slovíček na tabuli. Kartičky s anglickými názvy připevňujeme v průběhu výkladu na nástěnný obraz vylučovací soustavy.
V závěru výkladu si žáci zapíší učivo včetně anglických pojmů do sešitu.
Závěr
Zopakování nového učiva. Anglické pojmy si žáci procvičí ve skupinách (max. po 4), v těchto skupinách vytvářejí s pomocí kartiček z přílohy dvojice výrazů (anglický + český).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ledvinykidneys ikona zvuk
močurine ikona zvuk
močový měchýřurinary bladder ikona zvuk
odpadní látkywaste matters ikona zvuk
vylučovací soustavaexcretory system ikona zvuk
vylučováníexcretion ikona zvuk
močovodyureters ikona zvuk
močová trubiceuretra ikona zvuk
filtracefiltration ikona zvuk
transplantace ledvinykidney transplantation ikona zvuk