logo

Krytosemenné rostliny

I. - úvodní informace
Název:
Krytosemenné rostliny
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Miroslava Lónová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristikou krytosemenných rostlin [žák charakterizuje krytosemenné rostliny]
  • seznámit s pojmem jednoděložná a dvouděložná rostlina [žák rozpozná podle typických znaků jednoděložnou a dvouděložnou rostlinu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními anglickými pojmy souvisejícími s krytosemennými rostlinami [žák přiřazuje anglické názvy k českým pojmům ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, slovíčka na tabuli a do sešitu,
Učební pomůcky:
učebnice, sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, stručný nástin obsahu hodiny
Hlavní část
Seznámení s pojmem krytosemenná rostlina, s rozdělením na jedno a dvouděložné, s jejich charakteristickými znaky
V průběhu výuky zápis nových slovíček na tabuli.
Zápis učiva do sešitu se záznamem nových slovíček v AJ.
Závěr
Zopakování učiva s užitím anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
plod, plody (rostlinný orgán obsahující semena)a fruit, fruits ikona zvuk
listleaf ikona zvuk
krytosemenné rostlinyangiosperms ikona zvuk
hlavní kořenprimary root ikona zvuk
kořen postrannísecondary root ikona zvuk
žilnatinanervation ikona zvuk
semenoseed ikona zvuk
rostliny dvouděložnédicotyledons, dicots ikona zvuk
rostliny jednoděložnémonocotyledons, monocots ikona zvuk
trojčetný a pětičetný květtrifoliolate and pentafoliolate flower ikona zvuk
kořenroot ikona zvuk
nahosemenné rostlinygymnosperms ikona zvuk